Följ HSB Riksförbund

Hur hanterar ni olovliga andrahandsupplåtelser?

Blogginlägg   •   Feb 15, 2017 09:00 CET

Att det i många städer runt om i landet råder bostadsbrist är ett faktum som inte går att förneka. Bostadsbristen har skapat en stor marknad för andrahandsupplåtelser eftersom de generösa reglerna om hyressättning vid andrahandsupplåtelser kan innebära bra marginaler för hyresvärden. Det har även dykt upp olika tjänster som enkelt möjliggör för korttidsuthyrningar, till exempel Airbnb. Dessa möjligheter har lett till en ökning av lägenhetsförvärv som sker i spekulativt syfte. Där spekulationen inte i första hand är att köpa, renovera och sedan sälja utan snarare är att köpa och sedan hyra ut. Fenomenet kallas för buy to let.

Att äga en bostadsrätt är att äga en andel i en förening, detta ger i sin tur en rätt att nyttja en lägenhet. En bostadsrättsförening består av dess medlemmar. Inga medlemmar, ingen förening. Likabehandlingsprincipen innebär att en bostadsrättsförening måste behandla alla medlemmar lika. Om bostadsrättsföreningen ser mellan fingrarna vid olovliga andrahandsupplåtelser vid ett tillfälle borde alltså göra det vid ett annat tillfälle också, givet samma förutsättningar. Därför rekommenderar vi att styrelsen alltid ska agera mot olovliga andrahandsupplåtelser. 

Förebyggande arbete

Att göra en utförlig medlemskapsprövning när en ny bostadsrättshavare ansöker om medlemskap i föreningen är nog det viktigaste för att förebygga problematiken med buy to let. I våra normalstadgar står det till exempel att medlemskap kan nekas om föreningen inte antar att den som ansöker om medlemskap har för avsikt att använda bostadsrätten som permanentbostad.

Att hålla medlemmar informerade om vilka regler som gäller. Till exempel så är det alltid en andrahandsupplåtelse när en bostadsrättshavare låter någon annan självständigt bruka lägenheten. Även om den andra personen är en närstående. Då krävs det styrelsens tillstånd.

Blogginlägg om allmän information gällande andrahandsupplåtelser hittar du här.

Skrift gällande riktlinjer för andrahandsupplåtelser kan du hitta här.

En blankett för den som vill ansöka om tillstånd för andrahandsupplåtelser hittar du här.

Vid misstanke om olovlig andrahandsupplåtelse

Om styrelsen misstänker att det pågår en olovlig andrahandsupplåtelse måste styrelsen agera snabbt. Styrelsen ska inom två månader från det att de får kännedom om att det pågår en olovlig andrahandsupplåtelse skicka en anmodan om rättelse. Därför rekommenderar vi att rättelse skickas vid misstanke. En rättelseanmodan måste vara korrekt utformad för att vara giltig. Den ska även skickas till bostadsrättshavaren via rekommenderat brev.

När en anmodan skickas ska den olovliga andrahandsupplåtelsen upphöra. Om den inte upphör är det en grund för förverkande. Gå och knacka på, se vem som öppnar. Inkommer bostadsrättshavaren med en ansökan om andrahandsupplåtelse får styrelsen ta ställning till denna.

Sker ingen rättelse innebär det att bostadsrätten är förverkad och föreningen kan säga upp nyttjanderätten. En uppsägning ska delges bostadsrättshavaren.

Om uppsägningen bestrids måste föreningen vända sig till tingsrätten.

Går bostadsrättshavaren med på att flytta kan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren träffa ett avtal om underhandsförsäljning. En sådan överenskommelse innebär att bostadsrättshavaren får en viss tid på sig att själv sälja bostadsrätten.

Avhysning och tvångsförsäljning kan ske via kronofogdemyndigheten.

Vi finns här för er bostadsrättsförening

Juristerna på HSB Riksförbund har god vana av att hantera olovliga andrahandsupplåtelser. Ni kan vända er till oss för att få hjälp och råd. Vi rekommenderar att ni tar kontakt med oss redan när ni ska skicka en rättelseanmodan. På så sätt får ni en god kontroll över hela processen och minskar risken för att snubbla på de formella felens tröskel. Skicka en e-post till juristerna@hsb.se om ni har ett ärende ni behöver hjälp med så kontaktar vi er. 

För medlemmar i HSB står vår medlemsrådigivning öppen vardagar mellan 9 - 15 för att ge er generell juridisk rådgivning, telefonnummer 0771 472 472. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.