Följ HSB Riksförbund

Skatterättsnämndens förhandsbesked går emot Skatteverkets ställningstagande angående kapitalvinstbeskattning vid s.k. tilläggsupplåtelser - HSBs jurister kommenterar

Blogginlägg   •   Okt 17, 2017 16:27 CEST

Skatteverket har den 16 februari 2017 meddelat ett ställningstagande rörande kapitalvinstbeskattning av privatbostadsrätter. Läs mer om detta här. Skatteverket har i sitt ställningstagande förklarat att de anser att en väsentlig förändring av en bostadsrätt ska jämställas med att denna har sålts till marknadspris (avyttring). Detta kommer i många fall medföra en vinst som ska kapitalvinstbeskattas.

Den 3 oktober 2017 har Skatterättsnämnden lämnat förhandsbesked i två ärenden beträffande kapitalvinstbeskattning vid sammanläggning av vindsförråd/garage med bostadsrätt (tilläggsupplåtelser).

Garageplats (Dnr 46-17/D), överklagat av sökanden.

Vindsförråd (Dnr 6-17/D), inte överklagat 20171010.

Till skillnad från Skatteverkets ställningstagande av den 16 februari 2017 s har Skatterättsnämnden ansett att sammanläggningen inte ska ses som en skatterättslig avyttring. Sker ingen avyttring ska det inte ske någon kapitalvinstbeskattning.

På grund av bostadsrättslagens begränsningar är, enligt Skatterättsnämnden, den enda möjligheten att utföra formändringar/sammanläggningar av en bostadsrätt att bostadsrätten först övergår till föreningen, dödas och därefter upplåts på nytt. Skatterättsnämnden anser att parternas avsikt vid en ett sådant förfarande är att utföra en formändring och inte att bostadsrätten ska avyttras. Skatterättsnämnden har även gjort analogier till vad som gäller i praxis angående omvandling av aktier.

Kommentar:

Skatteverkets ställningstagande ger ett besked medan Skatterättsnämndens förhandsbesked ger ett annat. Det kan därför konstateras att rättsläget inte är helt klart. Till dess att ett avgörande från högre instans eller ett nytt ställningstagande från skatteverket utrett frågan närmre bör tilläggsupplåtelser ske med medvetenhet om att det kan innebära att bostadsrättshavaren ska betala kapitalvinstskatt. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.