Följ HSB Riksförbund

Studsmatta och pool - vem ansvarar?

Blogginlägg   •   Jul 05, 2017 15:47 CEST

När behövs tillstånd?

En bostadsrättshavare behöver söka om tillstånd för att sätta upp en flyttbar pool eller montera en studsmatta på föreningens mark. Tillstånd behövs även om den flyttbara poolen eller studsmattan ska monteras på en uteplats som bostadsrättshavaren har rätt att nyttja.

Enligt HSB:s normalstadgar 2011 ska bostadsrättsföreningen främja fritidsverksamhet, stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov. Olika typer av lekredskap är många gånger önskvärt hos barnfamiljer. Om flyttbara pooler och studsmattor kan användas med liten risk för skador och störningar kan det vara trevlig för gemenskapen att ge tillstånd till dessa. Ett tillstånd bör ges med beaktande av placering, säkerhet och för att minska risken för störningar av övriga boende. Det kan även vara bra att beakta att en flyttbar pool innehåller stora mängder vatten som, vid en olycka, kan läcka ut och orsaka omfattande vattenskador på bostadsrättsföreningens fastighet.

Vem är ansvarig om skada uppkommer?

Flera skulle kunna bli ansvariga om skada uppkommer. Ägaren till lekredskapet, föräldrar till sitt barn, bostadsrättsföreningen och tillverkaren kan alla i olika scenarier och i olika utsträckning bli ansvariga för en eventuell skada.

Bostadsrättsföreningar har vad som brukar kallas för fastighetsägaransvar. Det innebär att bostadsrättsföreningen som fastighetsägare har ett ansvar för att hålla fastigheten säker och se till att den fungerar som den ska och att den inte medför risker för miljön eller hälsan för de boende och utomstående. Det här ansvaret kan aktualiseras i och med att en bostadsrättshavare vill eller redan har ställt upp en studsmatta, flyttbar pool eller annat lekredskap på föreningens mark. Enligt HSB:s normalstadgar 2011 svarar även bostadsrättsföreningen för underhållet av gemensamma utrymmen. Om bostadsrättsföreningen väljer att ställa upp en studsmatta eller flyttbar pool på föreningens mark är föreningen skyldig att se till att den underhålls, är i gott skick och att lämplig skyddsutrustning finns. Om skada uppkommer på grund av bostadsrättsföreningens bristande underhåll kan föreningen bli skadeståndsskyldig.

Föräldrar har också ett ansvar för sina barn, så kallad tillsynsplikt. Det betyder att föräldrar ansvarar för att barnet inte skadar sig själv eller andra. Är det ett fel i själva produkten skulle även tillverkaren kunna bli ansvarig för skadan. En ägare till ett lekredskap skulle också kunna bli ansvarig för en skada med hänsyn till exempelvis dess placering.

Det är inte möjligt att ge ett generellt besked om vem som ansvarar för en eventuell person- eller sakskada kopplat till lekredskap utan detta bedöms utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Det är dock viktigt att bostadsrättsföreningen är medveten om att fastighetsägaransvaret alltid kan aktualiseras i och med skador och olyckor på föreningens fastighet. Omständigheter som kan påverka bedömningen är vilken vetskap bostadsrättsföreningen haft eller borde haft om var eventuella flyttbara pooler eller studsmattor placerats, om tillstånd givits och vad man kunnat göra för att undvika en eventuell skada.

Reglera ansvaret

Även om föreningen aldrig helt kan friskriva sig från ett eventuellt ansvar i egenskap av fastighetsägare kan föreningen göra mycket för att minska risken för att skada inträffar.

Vår rekommendation är att bostadsrättsföreningar reglerar ett tillstånd av montering av flyttbar pool och studsmatta i avtal. I ett avtal kan man villkora tillståndet med exempelvis skyddsnät på studsmatta och att en flyttbar pool övertäcks när den inte används. På detta sätt kan man minska risken för att skador uppkommer. En annan fördel är att man förtydligar vilket ansvar bostadsrättshavaren har. Vill ni som bostadsrättsförening ha hjälp att upprätta ett avtal är ni välkomna att höra av er till oss. Vi hjälper er gärna!

Medlemmar i HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs medlemsrådgivning för generell juridisk rådgivning. Ring 0771 472 472.

HSBs jurister kan även bistå er bostadsrättsförening med specifik rådgivning mot löpande räkning. Skicka en e-post till juristerna@hsb.se så kontaktar någon av våra jurister er. Tillsammans går vi igenom ert ärende för att se vilket stöd ni behöver.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.