22 februari 2012 kl 07.09
Eva Sörqvist
Eva Sörqvist
Fastighetsjurist på HSB Riksförbund.

Överföra bostadsrättslägenhet till sin make/maka

En ganska vanlig fråga till oss jurister är hur man kan gå till väga för att föra över en del av sin bostadsrättslägenhet till sin make/maka. Situationen är då den att en av makarna står som ägare till hela bostadsrättslägenheten och så har man kommit på att man önskar överföra halva lägenheten (eller annan andel) på den andra maken/makan. Frågan är på vilket sätt en sådan överföring kan ske? Vilka handlingar ska man lämna in? 

Det finns tre olika vägar att gå i den i situationen.

Ett sätt är att genomföra en vanlig försäljning genom att makarna upprättar ett  överlåtelseavtal och att ena maken därmed säljer en viss andel av bostadsrätten till den andra maken. Överlåtelseavtalet ska vara skriftligt, underskrivet av både överlåtaren och förvärvaren och innehålla uppgift om den lägenhet som överlåtelsen avser samt om priset på bostadsrätten. Vidare ska det anges hur stor andel som ska överlåtas.

Vilken handling passar bäst för er?

En annan lösning är att man upprättar ett gåvobrev där den make som står som bostadsrättshavare överlåter en del av bostadsrätten till den andra maken. Av gåvobrevet ska tydligt framgå vem som överlåter bostadsrätten, vilken bostadsrätt det är frågan om, hur stor andel man överlåter samt till vem man överlåter andelen. Båda makarna ska underteckna gåvobrevet. Däremot behöver det inte vara bevittnat. Viktigt att tänka på är att för att en gåva mellan makar ska gälla mot givarens borgenärer så krävs att den har registrerats hos Skatteverket.

Ett tredje alternativ är att överlåta en del av bostadsrätten genom bodelning under pågående äktenskap. En bodelning under pågående äktenskap görs genom en anmälan till Skatteverket (kostar för närvarande 275 kr). Bodelningsavtalet ska vara skriftligt, daterat och underskrivet av båda makarna. Bodelningsavtalet lämnas in till föreningen tillsammans med ett bevis om att anmälan har gjorts till Skatteverket om bodelning under pågående äktenskap.

För att en del av bostadsrättslägenheten ska kunna föras över från den ena maken till den andra maken så behöver man alltså lämna in någon av ovanstående handlingar till föreningen. Föreningen ska då göra en medlemsskapsprövning av den andra maken. Enligt HSB normalstadgar gäller dock en specialregel då en bostadsrätt övergår till bostadsrättshavarens make, vilken innebär att maken endast kan nekas medlemskap om denne inte är medlem i HSB.

Angående frågan om något av alternativen kan vara fördelaktigare rent skattemässigt hänvisar jag er till att ta kontakt med Skatteverket.

 • Jörgen

  En följdfråga: Om makarna äger en HSB-lägenhet tillsammans och vill överföra hela ägandet till den ena maken, är det någon skillnad mot det exemplet ni ställer upp här?

  • Eva Sörqvist

   Nej, det är samma sak som gäller även i den situationen.

 • Morgan Larsson

  1.Jag vill överlåta 50% av min bostadsrätt till min nuvarande fru för ett nettovärde på 150.000 (om jag säljer lägenheten idag så blir det efter mäklararvode och försäljningsskatt totalt c:a 300.000kr) jag har tre vuxna barn från tidigare förhållande och min fru ett vuxet barn från tidigare förhållande bör jag ge mina barn 50.000 var, eller vad händer med arvet om jag går bort före min nuvarande fru ?

  2.Och om jag ger bort 50% som gåva blir det någon skillnad vid min bortgång mot ovanstående ?

  Tacksam för svar mvh Morgan

  • Eva Sörqvist

   Hej! Jag skulle vilja rekommendera dig att vända dig till en familjejurist för att diskutera dessa frågor. Via vår medlemsrådgivning, tel 0771-472 472, kan man trycka sig fram och därmed få kortare kostnadsfri livsbesiktning av Juristbyrån.

 • Carl

  Köpt en bostadsrätt i en oäkta förening, min sambo har nu köpt in sig för en mindre summa. Kan hon bli beskattad på något vis för att hon har lagt in en mycket mindre summa än mig?

  VH
  Carl

  • Eva Sörqvist

   När det gäller skatterättsliga frågor så får jag hänvisa dig till att ta kontakt med skatteverket.

 • CS

  Jag undrar om samma regler gäller för sambos. I vårt fall vill jag överlåta en del av lägenheten till min sambo genom gåva.

 • LGA

  Om man efter skilsmässan skrivit på ett överlåtelseavtal till sitt ex..kan man vid bodelning ändå ha rätt till hälften av lgh?

  • hsbadmin

   Hej,
   Som HSB-medlem kan du få gratis telefonrådgivning när det gäller enklare juridiska frågor runt boendet i en bostadsrättsförening. HSBs medlemsrådgivning är öppen vardagar mellan klockan 09.00-15.00. Telefonnummer är 0771-472 472.
   Dessutom kan du som HSB-medlem boka en kostnadsfri Livsbesiktning hos Juristbyrån där du kan gå igenom din familjesituation med en jurist. Mer information hittar du här: http://www.hsb.se/omhsb/var-verksamhet/medlemserbjudanden-rikstackande/radgivning-for-medlemmar/medlemsradgivning
   Vänliga hälsningar/ Madeleine

 • haruethai

  Hej.
  Då jag flyttade in skrev jag på ett gåvobrev och övertog halva av lägenhet och lån. Situationen nu är att jag ska flytta ut och min sambo ska bo kvar i lägenheten. Kan vi göra som vi gjorde innan, att upprätta ett gåvobrev och föra över min del (50%) tillbaka till min sambo?
  Mvh
  Haruethai Nielsen

  • Linda Nilsson

   Hej Haruethai,
   Tack för ditt meddelande. För att få snabbt svar på din fråga råder jag dig att kontakta vår juridiska medlemsrådgivning var HSBs jurister svarar på dina frågor. Du hittar kontaktuppgifter nedan. Mvh/ Linda Nilsson, HSB Riksförbund

   Telefonnummer 0771-472 472 och öppettider kl 9-15. För juridiska frågor med anknytning till boendet.

 • Stella

  Hej,

  Vi har köpt en lägenhet tillsammans med sonen (en etta
  på 45 m kv) 6 månaden tillbaka (sonen inte hade fast anställning
  och bank vill inte ge lån). Nu har han fått tillsvidare anställning och kan
  betala lån själv. Hur ska jag göra för att lämna mina 50 % andel till honom
  (både boende och lån)? Vi är medlemmar i HSB. Tack på förhand.

  • Linda Nilsson

   Hej Stella,
   Tack för ditt meddelande. Jag råder dig att kontakta HSBs juridiska medlemsrådgivning, där svarar HSBs jurister på dina frågor samt kan ge tips och råd. Du hittar kontaktuppgifter nedan. Mvh/ Linda, HSB Riksförbund

   Telefonnummer 0771-472 472 och öppettider kl 9-15. För juridiska frågor med anknytning till boendet.