Följ HSB Riksförbund

HSB kräver besked från PTS om postboxar

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2008 11:26 CEST

I ett pressmeddelande påstår Forum För Fastighetsboxar (FFF) att HSB vantolkar Post- och Telestyrelsens bestämmelser om införandet av postboxar senast 1 januari 2011.

- FFF anser att HSB sprider felaktig information när vi i  tidningen HSB Uppdraget (en tidning till styrelseledamöter i HSBs bostadsrättsföreningar runt om i Sverige) förklarat att införande av postboxar inte är något absolut tvång. Som vi uppfattat PTS finns det inget sådant tvång och därför är FFF:s synpunkter märkliga. Vi kräver nu att PTS tydligt redovisar vilka regler som gäller. Alla fastighetsägare och hushåll måste få veta om Posten kan vägra dela ut post i deras hus om man inte följt rådet att installera postboxar senast 1 januari 2011 säger Kent-Olof Stigh, ordförande i HSB Riksförbund.

Egna formuleringar från PTS

Tvånget handlar egentligen om vilken rätt Posten har att vägra dela ut post om det inte finns postboxar installerade den 1 januari 2011.

- Det som vi informerar våra bostadsrättsföreningar är helt och hållet hämtat från PTS egen promemoria som presenterades på försommaren där man på regeringens uppdrag skulle klargöra vilka regler som gäller, säger Kent-Olof Stigh och hänvisar till att PTS i sin utredning skriver att det aldrig har varit avsikten att boende i samtliga fastigheter som saknar postboxar ska kunna tvingas hämta sin egen post.

- Tvärtom skriver PTS att vägran att dela ut post enbart är en sista utväg och en "selektiv" åtgärd där man måste väga in de boendes egna möjligheter att själva påverka införandet av postboxar. Jag kan inte förstå detta på annat sätt än att det inte finns något allmänt tvång på att införa postboxar, säger Kent-Olof Stigh som hänvisar till att samma tolkning gjorts av övriga bostadsorganisationer och många journalister som rapporterade om innehållet i PTS-utredningen.

Ny-och ombyggda hus förses alltid med postboxar

PTS skriver att Posten också kommer att ha rätt att vägra dela ut post i nybyggda hus om fastighetsägaren inte har installerat postboxar.

-Vi i HSB har sedan många år som standard att installera postboxar i vår nyproduktion och i totalrenoverade hus. Jag har personligen framfört det till Forum För Fastighetsboxar och att vi i HSB medverkar till att boxar installeras även i det befintliga bostadsbeståndet, men att det då är rimligt att detta sker i anslutning till att den aktuella fastigheten/byggnaden blir föremål för renovering/upprustning, vilket givetvis kan komma att dröja ett antal år framöver, säger Kent-Olof Stigh

- Det är mycket märkligt att postoperatörerna nu via sin organisation Forum För Fastighetsboxar vill inta rollen av att vara överdomare beträffande vad som är rätt eller fel när det gäller hur man ska tolka formuleringar som kommer från myndigheten PTS. Pressmeddelandet från Forum För Fastighetsboxar skapar  förnyad oklarhet om vad som egentligen gäller i sakfrågan och därför begär jag nu  att PTS omedelbart och mer tydligt klargör förhållandet mellan det allmänna rådet och Postens utdelningplikt så att olika aktörer kan veta vad som gäller.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.