Följ HSB Riksförbund

HSB ProjektPartner AB, delårsrapport januari – augusti 2010

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2010 08:58 CET

HSB räknar med att påbörja omkring 1 000 bostäder under året, att jämföra med 2009 då 325 bostäder påbörjades. För 2011 och 2012 är målet att byggstarta 1 600 respektive 1 900 lägenheter

 

Försäljningen utvecklas positivt och produktionen av bostäder tros öka ytterligare

Försäljningen har varit stark i samtliga regioner. HSB ProjektPartner med intressebolag har hittills under året sålt sammanlagt 636 (527) lägenheter. Idag finns 223 (369) osålda lägenhe-ter i byggstartade projekt. Dessutom finns 413 (39) lägenheter i ännu ej startade projekt till försäljning.

HSB ProjektPartner AB i partnerskap med HSB-föreningar samt genom bolagssamarbete i HSB Bostad hittills under året påbörjat byggandet av 673 (114) bostäder. För hela HSB pekar prognosen mot ett påbörjande kring 1 000 bostäder, att jämföra med 2009 då 325 bostäder påbörjades.

Med den förväntade fortsatt starka efterfrågan och bolagets projektportföl med cirka 9 500 lägenheter, finns goda möjligheter att öka produktionen kommande år, säger Gunnar Mong-ård, Tf VD för HSB ProjektPartner. Mål för 20011 och 2012, att påbörja 1 600 respektive 1 900 lägenheter.

Koncernens resultat efter finansiella poster för årets första åtta månader uppgick till 52,6 mkr (32,0). Det högre resultatet härrör från affärsområde Produktion där resultat från entrepre-nadverksamheten ökade med 20,3 Mkr och resultat från intressebolag ökade med 34,6 mkr. Verksamhet och resultat inom affärsområde Produktion har under perioden utvecklats bättre än förväntan till följd av högre entreprenadresultat i färdigställda projekt

De väsentligt lägre marknadsräntorna (jämfört med föregående år) har inneburit att resultatet affärsområde Finans minskat med 23,7 mkr. Denna resultatförändring var väntad och utveck-lingen hittills under året är bättre än förväntan.

Koncernens nettoomsättning uppgick till 387,3 mkr (512,2). Minskningen härrör främst från affärsområde Produktion och hänger samman med låg upparbetning i bostadsproduktionen.

 Bosparandet

Inom affärsområde Finans organiserar HSB Finans HB bosparandet för att uppnå en god avkastning till en begränsad risk. Sedan årsskiftet har volymen bosparmedel ökat till 2 433Mkr trots att antal bosparare minskat med 1 342 st. (1 175 st.). Bosparräntan har sedan årsskiftet ökat från 0,30 % till idag 0,80 % och räntan för en femårig placering på fasträntekontot uppgår till 3,56 %.


Några nyckeltal

Balansomslutningen har sedan årsskiftet ökat med 57,3 mkr och uppgick till 4 005,1 mkr.
Soliditeten uppgick till 22,2 % (091231: 21,5). Exkluderas HSB Finans HB ökade soliditeten till 47,5 % (091231: 45,2). Resultat före skatt 2010 beräknas komma att uppgå till omkring 70 mkr.

Bifogas: Resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser och nyckeltal samt operativ re-sultatsammanställning.

För ytterligare information kontakta tf VD Gunnar Mongård, tel. 08 – 785 31 79 eller ekonomichef Berit Hanson Landberg tel. 08 – 785 32 38

 

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.