Följ HSB Riksförbund

HSB ProjektPartners bokslutskommuniké 2010

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2011 13:14 CEST

• Tredubblad bostadsproduktion (606 lgh) i förhållande till 2009 (208 lgh)
• Årets resultat uppgick till 80,1 (26,1) Mkr
• Omsättningen ökade med 20 procent till 782,9 (653,2) Mkr.
• 10 000 lägenheter i projektportföljen t om 2015
• HSB skapar det framtida bosparandet

Under 2010 har återhämtningen efter finanskrisen fortsatt, vilket lett till att HSB ProjektPartner kunnat tredubbla både bostadsproduktionen och resultatet.

- Min bedömning är att det i Sverige finns en stark underliggande efterfrågan, som i första hand drivs av ökade disponibla inkomster, en växande befolkning och inflyttningen till storstadsregionerna, säger Gunnar Mongård tf VD.

Den genomsnittliga produktionskostnaden i HSBs produktion ökade 2010 med hela 26 procent i förhållande till föregående år, från 24 800 kr/m2 2009 till 31 300 2010. Då kostnaden dessförinnan minskat med 14 procent två år i rad, innebär ökningen i stort en återgång till den nivå som gällde 2007. Ökningen beror i huvudsak på att en större andel av bostäderna var belägna inom storstadsregionerna samt att en lägre andel var hyresrätter.

Koncernen
Årets nettoomsättning uppgick till 782,9 Mkr (653,2) Mkr. Ökningen om 129,7 Mkr beror främst på ökad omsättning inom affärsområde Produktion med 172,5 Mkr. Resultat efter finansiella intäkter och kostnader uppgick till 81,9 (24,8) Mkr.

Soliditeten ökade och uppgår till 22,6 (21,5) %. Exkluderas HSB Finans HB uppgår soliditeten till 48,3 (45,2) %. Medelantalet anställda uppgick till 48 (63) medarbetare.
Skapandet av det framtida bosparandet
Under 2010 ökade det sammanlagda bosparandet med 99 mkr till 2 475 mkr varav saldot på bosparkontot ökade med 105 mkr till 2 171 mkr. Antal bosparare minskade med 780 st. och uppgick 2010-12-31 till 98 840 st.

HSB Finans samarbetar i bosparandet med Swedbank. Målet är att kunna¬ erbjuda HSBs bosparare god service,¬ konkurrenskraftiga produkter och ett sparande med bra villkor. Avtalet med Swedbank löper ut den 31 december 2012. Därför genomför HSB ett stort projekt som omfattar en noggrann undersökning och analys av hur bosparandet ska se ut i framtiden.

För ytterligare information, kontakta tf. VD Gunnar Mongård, tel: 08- 785 31 79 eller
ekonomichef Berit Hanson Landberg, tel: 08-785 32 38

Fakta om HSB ProjektPartner
HSB ProjektPartner är HSBs gemensamma affärsbolag som ägs av de 31 regionala HSB-föreningarna. Bolagets viktigaste uppgift är bostadsproduktion, vilken alltid sker i partnerskap med HSB-föreningarna. På så sätt kombineras den lokala förankringen och kunskapen med HSBs samlade resurser.

HSB ProjektPartner bedriver också verksamhet inom affärsområdena Inköp, Finans, Försäkring och Fastigheter som riktar sig till såväl HSB-föreningar som bostadsrättsföreningar och enskilda medlemmar

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.