KATEGORI: Styrelsemöte

Eva Sörqvist

Eva Sörqvist: Juridikbloggen, Styrelsebloggen

Fattar ni styrelsebeslut med rätt majoritet?

Känner ni i styrelsen att ni är helt trygga med att ni fattar besluten på styrelsemötena med rätt majoritet? Jag hoppas verkligen det, men det kan ändå vara värt att läsa igenom detta som en uppfräschning för här gäller det att ”hålla tungan rätt i mun”. När är styrelsen beslutför? Den första frågan man har […]

Jonna Silow

Jonna Silow: Juridikbloggen, Styrelsebloggen

Informationsskyldighet

Att bli vald som styrelseledamot på föreningens årsstämma är ett förtroendeuppdrag från medlemmarna i föreningen. Detta förtroendeuppdrag ska vårdas på bästa sätt och med ansvaret följer ett stort inflytande i frågor som rör föreningens verksamhet. Oavsett vilka frågor en styrelseledamot ställs inför så ska ledamoten alltid ageras utifrån föreningens och medlemmarnas bästa. En del av […]

Mikael Areskog

Mikael Areskog:

Vem kan vara styrelseledamot och hur fattas beslut i styrelsen?

Frågan regleras i första hand i lagen om ekonomiska föreningar och bostadsrättslagen. Enligt lagen om ekonomiska föreningar är huvudregeln att ledamöterna ska vara medlemmar i föreningen om inte stadgarna i särskilt angivna fall tillåter annat. Om en juridisk person är medlem i föreningen kan även en ledamot av styrelsen för den juridiska personen eller medlem […]

Jonna Silow

Jonna Silow: Juridikbloggen, Styrelsebloggen

Jävsproblematik

De flesta vet förhoppningsvis att vi på HSB Riksförbund har en juristjour dit HSB regionföreningar samt företrädare för HSB bostadsrättsföreningar kan vända sig för att få svar på juridiska frågor. Det är väldigt roligt att så många utnyttjar detta och vi jobbar hårt med att vara så tillgängliga som möjligt! Vissa frågor är vanligt förekommande […]

Roland Johansson

Roland Johansson:

Lösningen på mögelproblemet.

Vad jag kunna se i både bloggen och facebook så har frågan om mögel i tvättmedlefacken engagerat ganska många. Tyvärr finns det inga genvägar att bli av med problemet permanent. HSB har fört diskutionen med ledande tillverkare av tvättutrustning, alla känner till problemet sedan många år men ingen har hitta den slutliga lösningen. Den enda […]

Roland Johansson

Roland Johansson:

Mögel en allvarlig hälsorisk

Mögel i tvättmedelsfacken Riskerna med att bo i mögeldrabbade hus är större än vad forskarna hittills har trott. Det visar nya studier från Lunds universitet. Forskarna i Lund har kunnat bevisa att mögel som växer inomhus bildar giftiga ämnen, kallade mykotoxiner. Tidigare internationell forskning har kunnat visa att mögelsporerna har potential att bilda gifterna, men […]

Eva Sörqvist

Eva Sörqvist: Juridikbloggen, Styrelsebloggen

Vad får jag säga? – om tystnadsplikt för styrelsen

Du kanske känner igen dig i att det ibland kan vara svårt att avgöra om du kan berätta för grannen om en fråga som ni behandlade på gårdagens styrelsemöte. Vad kan du i egenskap av styrelseledamot egentligen berätta för en nyfiken granne? Det finns inte någon bestämmelse i lag om ovillkorlig tystnadsplikt avseende vad som tagits […]

Sofie Kjellin

Sofie Kjellin: Juridikbloggen, Styrelsebloggen ...

Utökad juridisk medlemsrådgivning

Från den 3 oktober kommer HSBs medlemsrådgivning att vara öppen varje vardag mellan klockan 9 och 15. En redan nu mycket uppskattad medlemsförmån kommer då att få en kraftigt utökad tillgänglighet. Vår medlemsrådgivning är unik och vi är väldigt stolta över den. För alla medlemmar HSBs medlemsrådgivning är en telefonrådgivning för alla medlemmar i HSB. […]

Kategorier: Juridik| Styrelsemöte

Roland Johansson

Roland Johansson:

En välförtjänt vila

De flesta av oss som sitter med i föreningsstyrelser är ofta aktiva i mer än en föreningen, bostadsrättsföreningen, båklubben, shackföreningen, fotbollsföreningen eller något helt annat. Det gemensamma är att det tar en massa tid och kraft men är otroligt roligt och givande. Jag möter många engagerade styrelser när jag reser runt i Svergie, jag delar […]

Kategorier: Styrelsemöte

Kaj Enheim

Kaj Enheim: Styrelsebloggen

Rimliga arvoden i bostadsrättsföreningen

Då och då får vi frågan ”Vad är rimliga arvoden till bostadsrättsföreningens styrelse och revisor”? Det är jättesvårt att ge riktlinjer för vad som kan vara rätt nivå på arvoden. Både avseende fasta årsarvoden och när det gäller sammanträdesarvode. Inom HSB Mitt har vi bostadsrättsföreningar med lägenhetsantal från 6 upp till 1 033 lägenheter. Sannolikt innebär […]