Följ HSB Riksförbund

Kontaktpersoner

 • Marknads- och kommunikationschef , HSB Riksförbund
 • maria.isacsson@hsb.se
 • 070-350 22 80

 • Chef hållbarhet och public affairs
 • adsofipya.ghhagmzman@hsbiqwm.se
 • 010-442 0324

 • Fastighetsjurist
 • HSB Riksförbund
 • juristerna@hsb.se

 • Marknad och kommunikationschef
 • HSB Projektpartner AB
 • caroline.hedlund@hsb.se
 • 070-265 62 05

 • Fastighetsjurist
 • HSB Riksförbund
 • ltkajupdrivmqdqnsterxpsonawnuh@hyyrksbsgpyek.se

 • Fastighetsjurist
 • HSB Riksförbund
 • juristerulna@hdgirsbak.syhooryure

 • Fastighetsjurist
 • HSB Riksförbund
 • rxjurimestqaerqtauna@hjxaktpabeosb.sege

 • Marknad och kommunikationsansvarig HSB ProjektPartner AB
 • zvcaubcwroline.hedddawlundzoig@hlbklsbtc.sese
 • 0702-65 62 05

 • Ekonomichef, HSB Riksförbund

 • Miljöchef
 • Miljö
 • mxmagnusyu.uwpladvnenyr@hslvb.se
 • 0708-684155
Magnus Ulaner är HSBs miljöchef. Med ansvar för regelutveckling, klimatberäkningar, kemikalier, avfall och miljöstyrning.