Följ HSB Riksförbund

Kontaktpersoner

 • Marknads- och kommunikationschef , HSB Riksförbund
 • marihya.isacnzldsson@hsbea.se
 • 070-350 22 80

 • Chef hållbarhet och public affairs
 • sofilrxba.avhyurhaqrybgmrman@hsb.sddhmmje
 • 010-442 0324

 • Fastighetsjurist
 • HSB Riksförbund
 • jutrlrristjreropcdzunagmgltwrnqgcv@hglsb.se

 • Marknad och kommunikationschef
 • HSB Projektpartner AB
 • caroline.hedlund@hsb.se
 • 070-265 62 05

 • Fastighetsjurist
 • HSB Riksförbund
 • bmtwpajuristlsuuciyiersgflvrapajbhna@hxisb.sdte

 • Fastighetsjurist
 • HSB Riksförbund
 • juristerna@hsb.se

 • Fastighetsjurist
 • HSB Riksförbund
 • niidiajuqnbiristpywberpbnanl@haxmzsb.se

 • Marknad och kommunikationsansvarig HSB ProjektPartner AB
 • caroline.hedlund@hsb.se
 • 0702-65 62 05

 • Ekonomichef, HSB Riksförbund

 • Miljöchef
 • Miljö
 • wbmagnusdukspnhbkv.ulaivcmvppinejvr@hsssb.se
 • 0708-684155
Magnus Ulaner är HSBs miljöchef. Med ansvar för regelutveckling, klimatberäkningar, kemikalier, avfall och miljöstyrning.