Följ HSB Riksförbund

Kontaktpersoner

 • Marknads- och kommunikationschef , HSB Riksförbund
 • fzfjsnovbamachkoexria.isacolssozfzfoon@hdtsbet.swrxcure
 • 070-350 22 80

 • Chef hållbarhet och public affairs
 • sofia.hagman@hsb.se
 • 010-442 0324

 • Fastighetsjurist
 • HSB Riksförbund
 • jurieobxsterlzlgnazd@hsb.se

 • Marknad och kommunikationschef
 • HSB Projektpartner AB
 • caroline.hedlund@hsb.se
 • 070-265 62 05

 • Fastighetsjurist
 • HSB Riksförbund
 • whvjquzvjuristczziernakt@hvlewimsbxv.se

 • Marknad och kommunikationsansvarig HSB ProjektPartner AB
 • caniczrobllineoc.hvmumnmfgjjedlund@hyesb.sree
 • 0702-65 62 05

 • Ekonomichef, HSB Riksförbund

 • Miljöchef
 • Miljö
 • bietgztlmagnus.ulahrner@zahsb.pqse
 • 0708-684155
Magnus Ulaner är HSBs miljöchef. Med ansvar för regelutveckling, klimatberäkningar, kemikalier, avfall och miljöstyrning.