Följ HSB Riksförbund

Kontaktpersoner

 • Chef hållbarhet och public affairs
 • soqdfilya.hagman@hmmhlorelsb.se
 • 010-442 0324

 • Fastighetsjurist
 • HSB Riksförbund
 • dbjuristeroywuna@hsb.smxibe

 • Marknad och kommunikationschef
 • HSB Projektpartner AB
 • oxtqcaroxfmuzhijneliwkgezcnegikc.hedluhvndcv@hlrnhsb.sgolze
 • 070-265 62 05

 • Fastighetsjurist
 • HSB Riksförbund
 • juristernazvagtvhqqnpt@hsb.sqlzgvae

 • Fastighetsjurist
 • HSB Riksförbund
 • juristerna@hsb.se

 • Fastighetsjurist
 • HSB Riksförbund
 • juristerna@hsb.se

 • Marknad och kommunikationsansvarig HSB ProjektPartner AB
 • jccatzsruvrojlliedstfygznepble.hzzvledgaajluzbnd@hsbwr.svie
 • 0702-65 62 05

 • Ekonomichef, HSB Riksförbund

 • Miljöchef
 • Miljö
 • magnus.ulaner@hsb.se
 • 0708-684155
Magnus Ulaner är HSBs miljöchef. Med ansvar för regelutveckling, klimatberäkningar, kemikalier, avfall och miljöstyrning.