Följ HSB Riksförbund

Kontaktpersoner

 • Marknads- och kommunikationschef , HSB Riksförbund
 • maria.isacsson@hsb.se
 • 070-350 22 80

 • Chef hållbarhet och public affairs
 • afsofia.haplgmzgzndcannbisukigdr@hqesbnmkvkz.spxase
 • 010-442 0324

 • Fastighetsjurist
 • HSB Riksförbund
 • jukorizhanxmzhiossstxtmwerugnafg@hsbal.se

 • Marknad och kommunikationschef
 • HSB Projektpartner AB
 • cauqrosvznjuinpdzulinezx.hedjjlund@hihihsbtw.se
 • 070-265 62 05

 • Fastighetsjurist
 • HSB Riksförbund
 • jurirjejwhxksterujnasu@hpqzeimsbpg.sbue

 • Fastighetsjurist
 • HSB Riksförbund
 • jpnsjurinlsterna@hsbhh.svfe

 • Fastighetsjurist
 • HSB Riksförbund
 • jurinsjifmstrjvkerna@hjusb.se

 • Marknad och kommunikationsansvarig HSB ProjektPartner AB
 • imcacuroswinjjyaaewklipgatuethne.hedjwfqlund@hsbuo.se
 • 0702-65 62 05

 • Ekonomichef, HSB Riksförbund

 • Miljöchef
 • Miljö
 • ntmimaegocaodrgnus.upfgfcblabmxnzdslner@fehsb.se
 • 0708-684155
Magnus Ulaner är HSBs miljöchef. Med ansvar för regelutveckling, klimatberäkningar, kemikalier, avfall och miljöstyrning.