Följ HSB Riksförbund

Kontaktpersoner

 • Chef hållbarhet och public affairs
 • soaqhidyfia.zkhagmrypbafancqqo@hayovsb.se
 • 010-442 0324

 • Fastighetsjurist
 • HSB Riksförbund
 • juristerna@hsb.se

 • Marknad och kommunikationschef
 • HSB Projektpartner AB
 • caroline.hedlund@hsb.se
 • 070-265 62 05

 • Fastighetsjurist
 • HSB Riksförbund
 • juristerbhna@hsb.se

 • Fastighetsjurist
 • HSB Riksförbund
 • jusirivfzmstfferpxemttconakcxy@hsbhlbs.svahkoinve

 • Fastighetsjurist
 • HSB Riksförbund
 • xijudagtristerkhntna@hmmotsbttaurv.se

 • Marknad och kommunikationsansvarig HSB ProjektPartner AB
 • caroliobkhne.hreedlund@hnxsb.slue
 • 0702-65 62 05

 • Ekonomichef, HSB Riksförbund

 • Miljöchef
 • Miljö
 • maikgnusuynaci.uvllaner@hsb.efse
 • 0708-684155
Magnus Ulaner är HSBs miljöchef. Med ansvar för regelutveckling, klimatberäkningar, kemikalier, avfall och miljöstyrning.