Följ HSB Riksförbund

Taggar

Allt fler företag säger upp hemtjänstavtal. HSB Omsorg begär att få träffa äldreministern

HSB Omsorg vill träffa äldreminister Maria Larsson, för att med henne diskutera bristerna i kommunernas hemtjänstavtal

HSB bygger ”Turning Torso” i Stockholms innerstad

– Vi tänker bygga ett Turning Torso-projekt i Stockholms innerstad, säger Håkan Falk, vd på HSB Bostad. HSB lanserar under dagen en tävling för att hitta arkitekter till ett djärvt, nyskapande och spektakulärt bostadshus som ska uppföras i Stockholms innerstad. Unga arkitektkontor inbjuds till att vara med och tävla. Allmänheten och HSB-medlemmar bjuds in till att rösta.

Tätt samarbete gav vinst i tävlingen om Kvarnholmen

Det är med stor glädje HSB tagit emot beskedet från Kalmar kommun att vi i samarbete med Kf Göta och Skanska utsetts till vinnare i markanvisningstävlingen om kvarteren Gesällen och Muren på Kvarnholmen. Vårt förslag innebär cirka 150 nya bostäder samt affärer och kontor med en totalyta på runt 5 000 kvadratmeter centralt i Kalmar.

HSB står i särklass bland bostadsbranschens varumärken

HSB utklassar konkurrenterna i en färsk varumärkesundersökning där 38 bostadsföretag har jämförts på varumärke, kännedom, image och popularitet. Undersökningen visar att allmänhetens relation till HSB är extremt god. Hela 64 % av respondenterna kan tänka sig att bo hos HSB. Det är 20 procentenheter högre än det bolag som kommer tvåa.

Matias Lindberg ny VD för HSB ProjektPartner

Matias Lindberg har utsetts till VD för HSB ProjektPartner, som är ett affärsbolag för HSBs bostadsproduktion. Som VD i HSB ProjektPartner kommer Matias Lindberg att leda ett affärsbolag som ägs av 32 regionala HSB-föreningar.

I princip alla riksdagskandidater, 99 procent, tycker att det är viktigt att öka bostadsbyggandet i Sverige. Det framgår av HSB:s nya undersökning bland 280 riksdagskandidater. Samtidigt bygger Sverige väsentligt färre nya bostäder än våra nordiska grannländer och andra EU-länder

HSB ProjektPartners bokslutskommuniké för 2009

• Bostadsefterfrågan har återhämtat sig och HSB ProjektPartner står väl rustade • Den vikande byggkonjunkturen har medfört lägre entreprenadresultat under 2008 och 2009. • 10 000 lägenheter i projektportföljen tom 2014 • HSB Försäkring AB fortsätter utvecklas • Gemensamt skapande av det framtida bosparandet.

HSB-medlemmar vill ha kvar RUT-avdraget

HSB-medlemmar vill ha kvar RUT-avdraget

Dokument   •   2010-04-14 13:31 CEST

En majoritet av HSBs medlemmar vill att politikerna behåller RUT (avdraget för hushållstjänster )och ROT (avdraget för hantverkstjänster). En opinionsundersökning via en webbpanel med drygt tusen svarande HSB-medlemmar visar att nästan 60 procent vill behålla avdragen. 30 procent anser att RUT-avdraget bör avskaffas.

Klimatpolitiken & bostäder - inbjudan seminarium i Turning Torso - Malmö

30-40 procent av koldioxidutsläppen och energiåtgången står boendet och bostäderna för i Sverige. Mycket kan göras för möjligheten att nå klimatmålen - inom bostadssektorn. Under den pågående klimatkonferensen i Köpenhamn genomför HSB ett seminarium. På seminariumet diskuteras nya förslag och en kritisk granskning görs av den förda politiken på området. Det sker den 9 december kl. 13.00-16.00

Fler tecken på att botten är nådd och att försäljningen av bostäder det kommande året kommer att öka.Försäljningsläget har förbättrats. HSB räknar med att påbörja ca 300 lägenheter under året att jämföra med 2008 då 648 lägenheter påbörjades

Regeringens nya budget medför höjda kostnader för Stockholms bostadsrättshavare

Bostadsorganisationer vill uppvakta regeringen om postboxar

Samtliga bostadsorganisationer som representerar flerbostadshusen, HSB, Riksbyggen, SBC, SABO, Fastighetsägarna Sverige och Hyresgästföreningen, begär idag att få uppvakta regeringen när det gäller beslutet från Post-och Telestyrelsen om att alla fastigheter måste utrustas med postboxar på fastighetsägarnas/de boendes bekostnad senast 1 januari 2011

Ny förmånlig hemförsäkring för medlemmar i HSB

HSB har tecknat ett nytt avtal med försäkringsbolaget If om en mycket förmånlig premie på hemförsäkring.

MediaKraft mediesäljare i nya HSB-tidningen

MediaKraft har i kontrakterats som mediesäljare när HSB startar sin nya tidning Hemma i HSB efter årsskiftet. Den nya tidningen får en upplaga på 440.000 och kommer ut med 8 nummer per år

Producentansvaret för återvinning fungerar inte

En undersökning, som tagits fram på uppdrag av fastighetsägar- och kommunorganisationer, visar att producenterna endast står för mellan 30-40 procent av den totala kostnaden för återvinningen av förpackningar och returpapper. -Lagen måste ändras, principen om konsumentansvaret fungerar inte, säger Mia Torpe, miljöchef på HSB Riksförbund

Skatteverkets beslut chockhöjer skatten på bostadsrätter. HSB kräver att regeringen ingriper

Kraftiga höjningar av taxeringsvärdena på bostadsrätter sker nästa år. HSB kräver besked från regeringen om säkning av fastighetsskatten.

HSB ProjektPartners bokslutskommuniké för 2005

-Fortsatt uppgång i nettoomsättning och resultat -Fortsatt ökad bostadproduktion -Fokus på bosparandet -11 000 lägenheter i projektportföljen tom 2010