Följ HSB Riksförbund

Blogginlägg

Allt du behöver veta om årsavgift och fördelningsgrund

Allt du behöver veta om årsavgift och fördelningsgrund

Blogginlägg   •   Sep 03, 2021 09:00 CEST

En bostadsrättsförenings intäkter utgörs i huvudsak av årsavgiften från föreningens medlemmar. Årsavgiften används för att täcka föreningens utgifter för den löpande verksamheten. Den totala årsavgiften som föreningen tar ut måste fördelas mellan de olika bostadsrättslägenheterna på något sätt.

Installation av laddstolpar på bostadsrättsföreningens mark

Installation av laddstolpar på bostadsrättsföreningens mark

Blogginlägg   •   Aug 27, 2021 09:00 CEST

Elbilar och laddbara hybridbilar blir allt mer populära i Sverige vilket bidrar till en ökad efterfrågan på laddstolpar. Även inom bostadsrättsföreningar efterfrågas fler laddstolpar, eftersom bostadsrättshavare helt enkelt vill kunna ladda sina bilar på ett smidigt sätt i anslutning till boendet.

Förhandsavtal och kravet på beräknad tidpunkt för upplåtelsen

Förhandsavtal och kravet på beräknad tidpunkt för upplåtelsen

Blogginlägg   •   Aug 25, 2021 09:00 CEST

Ett förhandsavtal är ett avtal som ingås mellan en bostadsrättsköpare och en bostadsrättsförening innan lägenheten är färdigbyggd, det vill säga innan lägenheten är klar för inflyttning. Ett sådant avtal måste bland annat vara skriftligt och tydligt ange när lägenheten som senast kommer klar för inflytt. Det har länge varit oklart hur pass specifikt tidpunkten för upplåtelsen måste anges.

Vem ansvarar för studsmattan och poolen i en bostadsrättsförening?

Vem ansvarar för studsmattan och poolen i en bostadsrättsförening?

Blogginlägg   •   Aug 20, 2021 09:00 CEST

Visst är det kul för barnen att ha en studsmatta utomhus som de kan hoppa på nu när de leker ute dagarna långa och en pool som de kan ta ett dopp i när solen steker. Men vad behöver man tänka på innan man sätter upp en pool eller monterar en studsmatta på föreningens mark?

Bostadsanpassning och bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassning och bostadsanpassningsbidrag

Blogginlägg   •   Aug 13, 2021 09:00 CEST

Bostadsanpassning handlar om att på olika sätt anpassa bostaden för personer med funktionsnedsättning. Syftet är att möjliggöra ett självständigt liv. Det kan till exempel handla om att ta bort höga trösklar eller installera spisvakt eller ledstänger. Personer som har en funktionsnedsättning kan söka bidrag för att anpassa din bostad.

Styrelsens passivitet efter klagomål från föreningens medlemmar

Styrelsens passivitet efter klagomål från föreningens medlemmar

Blogginlägg   •   Aug 06, 2021 09:00 CEST

en bostadsrättsförening har styrelsen en stor befogenhet att sköta föreningens löpande förvaltning. Med detta ansvar följer också en skyldighet att utreda klagomål från enskilda medlemmar. Vanliga klagomål kan röra höga eller låga inomhustemperaturer i lägenheten, buller från ventilationssystemet eller närliggande bilväg, eller störningar från grannar så som exempelvis högljudd musik eller fester

Underhåll och reparation av bostadsrättslägenhet

Underhåll och reparation av bostadsrättslägenhet

Blogginlägg   •   Jul 23, 2021 09:00 CEST

Om du bor i en bostadsrätt känner du säkert till att ansvaret för lägenheten är uppdelat. Bostadsrättshavaren ansvarar för en viss del av lägenhetens underhåll och reparation medan bostadsrättsföreningen ansvarar för en annan. Hur ansvaret ska fördelas regleras primärt av bostadsrättslagen och av föreningens egna stadgar.

Lekande barn – en grund för förverkande?

Lekande barn – en grund för förverkande?

Blogginlägg   •   Jul 16, 2021 09:00 CEST

De flesta av oss har stor förståelse för att barn ibland kan vara högljudda och stimmiga, men ibland uppstår situationer där även den mest luttrade bostadsrättshavaren stör sig skrik och skratt och spring från lekande barn. Ofta löser sig situationen efter samtal med barnens föräldrar, eller helt enkelt genom att bita ihop.

Är det dags för omprövning av tomträttsavgälden?

Är det dags för omprövning av tomträttsavgälden?

Blogginlägg   •   Jul 09, 2021 09:00 CEST

För många tomträttshavare runt om i landet är det nu dags för omprövning av tomträttsavgälden. Kanske har just er bostadsrättsförening fått förslag från kommunen om en höjning på flera hundra procent? Hur går egentligen en omprövning av tomträttsavgälden till?

Så påverkas bostadsrättsföreningar av de lättade restriktionerna

Så påverkas bostadsrättsföreningar av de lättade restriktionerna

Blogginlägg   •   Jul 02, 2021 09:00 CEST

Regeringen har en plan för hur och när de restriktioner som har införts under pandemin bör anpassas och helt upphävas. HSBs rekommendation när restriktionerna nu stegvis lättas upp är att fortsätta ta stor hänsyn till risken för smittspridning och att anpassa formen för stämmor därefter, även om föreningarna nu har en större möjlighet att återgå till det normala.