Följ HSB Riksförbund

Blogginlägg

​Coworking i bostadsrättsföreningar

​Coworking i bostadsrättsföreningar

Blogginlägg   •   Maj 07, 2021 09:00 CEST

Pandemin har verkligen tvingat fram nya arbetssätt, inte minst i storstäderna. Samtidigt står många föreningar med tomma lokaler på grund av att verksamheter har lagt ner. Tillhör ni en av föreningarna som funderar på att nyttja era tomma lokaler till att skapa coworking-yta för att möta upp de nya arbetssätten? I så fall har ni en hel del att tänka på.

Gränserna för bostadsrättshavarens underhålls- och reparationsansvar

Gränserna för bostadsrättshavarens underhålls- och reparationsansvar

Blogginlägg   •   Apr 30, 2021 09:00 CEST

Högsta domstolens dom i NJA 2020 s. 822 handlar om vem som ansvarar för underhåll och reparation av golvet i en lägenhet och vad som egentligen utgör golv i bostadsrättsjuridisk bemärkelse. Hur ska ansvaret fördelas mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren? En enkel fråga kan man tycka, men det ansåg inte högsta domstolen.

​Hantering av beslut på stämmor i bostadsrättsföreningar med anledning av coronaviruset

​Hantering av beslut på stämmor i bostadsrättsföreningar med anledning av coronaviruset

Blogginlägg   •   Apr 23, 2021 09:00 CEST

Under förra året genomförde många bostadsrättsföreningar poströstningsstämmor eller digitala stämmor på distans på grund av den pågående pandemin. Även vårens stämmor kommer påverkas av pandemin. Detta blogginlägg ska därför reda ut vilka frågor föreningen kan skjuta på och vilka frågor som måste avhandlas på föreningsstämman samt vad föreningen ska tänka extra på för att lyckas med stämman.

Rekommendationer – hantering av stämmor i samfällighetsföreningar

Rekommendationer – hantering av stämmor i samfällighetsföreningar

Blogginlägg   •   Apr 22, 2021 11:00 CEST

För närvarande gäller ett förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Förbudet omfattar dock inte direkt föreningsstämmor eftersom dessa normalt inte hålls öppna för allmänheten. Inte heller pandemilagen har bedömts omfatta styrelsemöten och föreningsstämmor som hålls i den egna föreningslokalen.

Vad händer när en bostadsrättshavare avlider?

Vad händer när en bostadsrättshavare avlider?

Blogginlägg   •   Apr 16, 2021 09:00 CEST

Många personer har avlidit till följd av den pågående pandemin. När en medlem i bostadsrättsföreningen avlider finns det en del saker som styrelsen för föreningen bör vara uppmärksam på. Denna genomgång syftar till att förklara hur bostadsrättsföreningen bör agera i samband med att en medlem avlider.

Statligt stöd vid hyresrabatter återinförs

Statligt stöd vid hyresrabatter återinförs

Blogginlägg   •   Apr 09, 2021 16:25 CEST

Nu står det klart att det statliga stöd vid hyresrabatter för vissa lokalhyresgäster som gällde förra året återinförs under första kvartalet 2021. I förra veckan godkände EU-kommissionen regeringens förslag till statligt stöd. Igår fattade regeringen beslut om den förordning som reglerar villkoren för hyresstödet.

Avsägelse av bostadsrätt

Avsägelse av bostadsrätt

Blogginlägg   •   Apr 09, 2021 09:00 CEST

Om en bostadsrättshavare inte längre vill ha kvar sin bostadsrätt är det vanligt att bostadsrättshavaren säljer sin lägenhet eller på annat sätt ser till att lägenheten får en ny innehavare. I sällsynta fall kan det dock vara så att en bostadsrättshavare inte lyckas hitta en köpare eller på annat sätt bli av med bostadsrätten.

Får man röka i sin bostadsrätt?

Får man röka i sin bostadsrätt?

Blogginlägg   •   Mar 26, 2021 09:00 CET

Kan en bostadsrättsförening tvinga en bostadsrättshavare som röker i sin lägenhet att flytta från föreningen? Den frågan ställdes i ett nyligen avgjort rättsfall från Norrköpings tingsrätt. Det korta svaret är ja, i vissa fall – om röklukten är konstant och allt för påtaglig.

Får en bostadsrättslägenhet stå tom?

Får en bostadsrättslägenhet stå tom?

Blogginlägg   •   Mar 19, 2021 09:03 CET

Det händer att styrelsen i en bostadsrättsförening börjar misstänka att en lägenhet inte verkar användas av bostadsrättshavaren. Kanske uppkommer misstanken efter att grannar berättat att bostadsrättshavaren inte längre syns, eller genom att dålig lukt sprids från lägenheten när ledningar för vatten och avlopp inte längre används. Får en bostadsrätt stå helt tom? Bör styrelsen agera på något sätt?

Processen att få tillstånd till andrahandsupplåtelse

Processen att få tillstånd till andrahandsupplåtelse

Blogginlägg   •   Mar 05, 2021 09:00 CET

​Idag är det vanligt att bostadsrättshavare vill hyra ut sin bostadsrättslägenhet i andra hand. Både för bostadsrättsföreningar och bostadsrättshavare är det bra att känna till hur processen att få tillstånd för andrahandsupplåtelse ser ut och vad som kan ske om tillstånd nekas.