Följ HSB Riksförbund

Har ni koll på nya lagen inför stämman?

Blogginlägg   •   Mar 28, 2017 15:08 CEST

Tänkte väl det. Men ni kan vara lugna, vi har koll. 

Till att börja med kan man säga att de ändringar i lagen om ekonomiska föreningar som påverkar bostadsrättsföreningarna inte är så omfattande. Nedan tänkte jag ta upp några av de viktigaste lagändringar att tänka på inför stämman.

Tidsfrister

Olika tidsfrister för när handlingar ska lämnas till revisorer, när revisorerna ska lämna handlingar till styrelsen och när redovisningshandlingar mm ska finnas tillgängliga för medlemmar innan föreningsstämman förlängs. Nuvarande lagkrav innebär redovisningshandlingar och revisionsberättelsen ska tillhandahållas senast två veckor innan stämma

Närvarorätt

En särskild lagregel införs kring hur beslut ska fattas om närvarorätt på föreningsstämman för utomstående. Utomståendes närvaro måste nu godkännas av samtliga röstande vid stämman (gäller ej stämmofunktionärer såsom stämmoordförande, styrelseledamöter, biträden eller ombud). Rätt för utomstående att närvara kan införas i stadgarna.

Ombudskretsen

När det gäller vem som kan vara ombud på föreningsstämman gäller samma regel som i nuvarande lagtext; make, sambo eller annan medlem. Kretsen kan dock utvidgas genom en skrivning i stadgarna.

Ny lag = Nya stadgar

Lagändringarna i lagen om ekonomiska föreningar har lett till en ny version av HSBs normalstadgar. HSB Normalstadgar 2011 version 5. Våra tidigare normalstadgar, både 2003 års stadgar och tidigare versioner av 2011 års stadgar, strider mot lag och HSBs bostadsrättsföreningar kommer därför att behöva anta nya stadgar. 

Hur förhåller vi oss till nya lagen?

För vissa regler såsom kallelsetider och plats för stämma får fram till den 30 juni 2017 tillämpas enligt äldre stadgelydelse. Vi rekommenderar dock att ni tillämpar det som står i lagen.

Om föreningens stadgar strider mot lag så ska styrelsen lägga fram förslag till en korrekt ändring av stadgarna till föreningsstämman senast den 30 juni 2018. Med andra ord, påbörja arbetet med antagandet av HSB Normalstadgar 2011 version 5 senast den 30 juni 2018.

Har ni frågor eller behöver stöd - kontakta oss

Medlemmar i HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs medlemsrådgivning för generell juridisk rådgivning. Ring 0771 472 472. 

HSBs jurister kan även bistå er förening med specifik rådgivning mot löpande räkning. Skicka en e-post till juristerna@hsb.se så kontaktar någon av våra jurister er. Tillsammans går vi igenom ert ärende för att se vilket stöd ni behöver. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.