Följ HSB Riksförbund

I bostadsrättsföreningen - Styrelse eller stämmobeslut?

Blogginlägg   •   Okt 05, 2018 12:14 CEST

Vad får styrelsen bestämma om och vad ska lämnas åt stämman att besluta om?

Styrelsen ansvarar för den löpande förvaltningen. Det innebär att styrelsen ansvarar för och beslutar om bland annat underhåll och reparationer av fastigheten. Således kan styrelsen besluta om exempelvis renovering av trapphus, storlek på årsavgifter och ordningsregler. Styrelsen hanterar även uthyrning av lokaler, förråd, arrenden m.m. Styrelsen ska, i sitt arbete, alltid beakta föreningens och medlemmarnas bästa.

Styrelsen får däremot inte fatta beslut som innebär en förändring av en bostadsrättshavares lägenhet. Sådana beslut regleras särskilt i bostadsrättslagen.

Typiska stämmobeslut är exempelvis beslut om väsentliga förändringar av bostadsrättsföreningens hus eller mark, beslut om förändringar av lägenhet, beslut om ändring av bostadsrättsföreningens insatser, ändring av stadgar, beslut om likvidation m.m. Är ni osäkra på om beslutet ska fattas av stämman eller styrelsen ring vår medlemsrådgivning 0771 472 472.

Kan styrelsen gå emot ett stämmobeslut?

Stämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ. Styrelsen är skyldig att verkställa stämmobesluten såvida besluten inte strider mot lag eller stadgar.

Av denna anledning är det viktigt att inte alltid låta stämman fatta beslut som ingår i den löpande förvaltningen. Ta exemplet att taket behöver renoveras. En åtgärd som är ett typiskt underhåll av föreningens hus, något som styrelsen ska fatta beslut om, även om det är väldigt kostsamt. Om styrelsen skulle lyfta frågan om renovering till stämman kan utgången bli att stämman antingen rösta för att utföra renovering eller mot att utföra renovering. Om stämman beslutar att inte utföra renovering måste styrelsen följa stämmans beslut. Då står föreningen där med hål i taket och en styrelsen som är handlingsförlamad. Det kan leda till oönskade följdskador, vilket inte är bra. 

HSBs jurister kan hjälpa er förening

Medlemmar i HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs medlemsrådgivning för generell juridisk rådgivning. Ring 0771 472 472.

HSBs jurister kan även bistå er bostadsrättsförening med specifik rådgivning, klicka här för att veta mer. Tillsammans går vi igenom ert ärende för att se vilket stöd ni behöver. 

Kommentarer (1)

    Om det skulle vara så att föreningsstämman tar ett beslut som mindre klokt kan man utfärda en extra föreningsstämma i samma ärende med bättre underlag och på så sätt få till ett motsatt beslut.

    Om styrelsen inte tar rätt beslut kan det vara bra att även kunna ta upp ärenden som gäller underhåll på en föreningsstämma. Vad jag vet kan de flesta ärenden som en styrelse beslutar om, även beslutas på en föreningsstämma.

    - Pär-Ola - 2018-10-08 12:56 CEST

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.