Följ HSB Riksförbund

Kort info till Brf:er om ny kamerabevakningslag

Blogginlägg   •   Maj 18, 2018 09:00 CEST

Den nya kamerabevakningslagen, som föreslås träda ikraft 1 augusti 2018, innebär bland annat att kravet på tillstånd att bedriva kamerabevakning praktiskt taget slopas för bostadsrättsföreningar. Dock ökar kraven på hur hantering av bildmaterialet får ske.

Kamerabevakning ska nu i stort sett ske med beaktande av två lagar. Dataskyddsförordningen (25 maj 2018) och kamerabevakningslagen (1 aug 2018).

För att genomföra kamerabevakning krävs det att föreningen:

  1. Gjort en intresseavvägning och kommit fram till att intresse att kamerabevaka väger tyngre än enskilda personers personliga integritet (laglig hantering).
  2. Hanterar det inspelade materialet i enlighet med dataskyddsförordningen.
  3. Har en god säkerhetsnivå (IT och arbetsrutiner)
  4. Lämnar tydlig information.
  5. Gör regelbunden uppföljning.

Intresseavvägning

Som utgångspunkt får kamerabevakning ske om det finns en laglig grund för bevakningen och om personuppgifterna behandlas på ett lagligt sätt, det vill säga i enlighet med dataskyddsförordningen, kamerabevakningslagen och andra tillämpliga regler.

Enligt GDPR är den aktuella lagliga grund för kamerabevakning en intresseavvägning.

Kamerabevakning kan inte bygga på rena spekulationer om att det kan förekomma eventuell brottslighet eller misskötsamhet. Det ska finnas ett klart och berättigat skyddsvärt intresse att förebygga brott, underbygga rättsliga anspråk eller komma till rätta med störningar. 

Hantering av material

Hanteringen av det inspelade materialet ska i regel betraktas som personuppgifter. Föreningens behandling av personuppgifterna ska ske i överensstämmelse med dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen är ett omfattande regelverk vars primära syfte är att skydda individers personliga integritet. 

God säkerhetsnivå

Det finns även en aspekt av allmän säkerhet och IT-säkerhet. Föreningen ska kunna säkerställa att materialet inte läcker ut till obehöriga och deras tekniska system och deras interna rutiner klarar av att leva upp till detta krav. Till exempel kan detta göras genom att föreningen ser till att man har rätt tekniska hårdvara, mjukvara och att nätverket uppnår en viss säkerhetsstandard samt att det endast finns ett visst begränsat antal personer som har möjlighet att bereda sig tillgång till materialet. 

Lämnar tydlig information

Upplysning om att kamerabevakning sker ska lämnas genom tydlig skyltning. För det fall det sker även ljudupptagning ska även detta framgå tydligt. 

Regelbunden uppföljning

Regelbunden uppföljning krävs för att se till att föreningen lever upp till lagens krav. När det gäller kamerabevakning handlar uppföljningen främst om att säkerställa att ändamålet med kamerabevakningen fortfarande är aktuellt. Om ändamålet har förändrats på så sätt att det inte är aktuellt kan kamerabevakningen bli olaglig. 

HSBs jurister kan hjälpa er förening

Medlemmar i HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs medlemsrådgivning för generell juridisk rådgivning. Ring 0771 472 472.

HSBs jurister kan även bistå er bostadsrättsförening med specifik rådgivning, klicka här för att veta mer. Tillsammans går vi igenom ert ärende för att se vilket stöd ni behöver.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.