Följ HSB Riksförbund

Ny lag gällande inaktuella servitut och nyttjanderätter

Blogginlägg   •   Jul 05, 2017 14:16 CEST

Nya regler träder i kraft i syfte att motverka att fastighetsregistret belastas av missvisande och inaktuella inskrivningar. Därigenom blir fastighetsregistret mer tillförlitligt och kostnaderna minskar när registret används, exempelvis vid fastighetsbildning.

Äldre inaktuella inskrivningar ska rensas

En inskrivning om nyttjanderätt, servitut eller avkomsträtt som beviljats före den 1 juli 1968 kommer att rensas ur fastighetsregistret om inte en anmälan om förnyelse görs. Anmälan måste göras skriftligen hos inskrivningsmyndigheten senast den 31 december 2018. Anmälan kan göras av rättighetsinnehavaren eller av någon annan vars rättighet berörs. Efter den 31 december 2018 ska inskrivningsmyndigheten ta bort inskrivningar som inte förnyats eller sådana för vilken anmälan om förnyelse har avvisats.

Vad är servitut?

Servitut är en rätt för en fastighet att använda en annan fastighet på ett visst bestämt sätt, t.ex. rätt att använda en väg eller en brunn. Ett servitut är knutet till en viss fastighet, inte till en viss person. Servitutet gäller alltså oavsett vem som äger fastigheten. Ett servitut gäller i regel tills vidare och har inget slutdatum.

Två typer av servitut

Det finns två typer av servitut, avtalsservitut och officialservitut. Ett avtalsservitut bildas genom avtal mellan fastigheternas ägare. Ett avtalsservitut måste innehålla vissa formkrav för att vara giltigt som servitut. Ett officialservitut bildas genom beslut från lantmäterimyndigheten.

Avtalsservitut kan skrivas in i fastighetsregistret. På så sätt kan man säkerställa att servitutet kommer att gälla även mot en ny ägare till den tjänande fastigheten. Inskrivning sker genom en skriftlig ansökan till Fastighetsinskrivningen på Lantmäteriet.

Vill du har råd och stöd i frågor om servitut och andra fastighetsfrågor?

HSB erbjuder stöd i frågor kring olika lantmäteriåtgärder, hjälp med att företräda och tillvarata era intressen vid lantmäteriförrättningar, upprätta olika typer av avtal såsom köpehandlingar, servitut, nyttjanderättsavtal och olika typer av överenskommelser. Vi hjälper också till vid bildande och omprövning av gemensamhetsanläggningar och samfällighetsföreningar.

Medlemmar i HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs medlemsrådgivning för generell juridisk rådgivning. Ring 0771 472 472.

HSBs jurister kan även bistå er bostadsrättsförening med specifik rådgivning mot löpande räkning. Skicka en e-post till juristerna@hsb.se så kontaktar någon av våra jurister er. Tillsammans går vi igenom ert ärende för att se vilket stöd ni behöver. 

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy