Följ HSB Riksförbund

En ny lag om ekonomiska föreningar

Blogginlägg   •   Maj 24, 2018 10:31 CEST

Den 23 maj 2018 beslutade riksdagen att bifalla utskottets förslag till en ny lag om ekonomiska föreningar. 

Förslaget till ny lag är mer lättillgänglig och enklare att tillämpa än den nuvarande lagen. De lagändringar som gjordes 2016 arbetas in i nya föreningslagen utan ändringar i sak. Förslaget tar främst sikte på de förslag i Föreningslagsutredningen som inte tidigare har behandlats.

Överskådligheten förbättras. Föreningslagen tillämpas av många som inte är jurister det är därför viktigt att den är användarvänlig och har en modern utformning. Den ska kunna användas av både stora och små ekonomiska föreningar med olika slags verksamhet. Lagen bör därför präglas av enkelhet, flexibilitet och tydlighet.Aktiebolagslagen är en förebild och den nya lagen är utformad enligt aktiebolagslagens struktur

Bland nyheterna kan nämnas:

  • Antalet obligatoriska uppgifter i stadgarna för en ekonomisk förening minskar.
  • Det blir förbjudet att utse en styrelseledamot som inte avser att delta i verksamheten eller en verkställande direktör som inte avser att utföra sina uppgifter (en så kallad målvakt).
  • Nya likvidationsgrunder införs. Till exempel ska styrelsen låta föreningsstämman pröva likvidationsfrågan, om det råder betydande osäkerhet om föreningens ekonomiska möjligheter att fortsätta sin verksamhet.
  • Ett förenklat avvecklingsförfarande införs för ekonomiska föreningar. (Exempelvis för föreningar som saknar skulder.)

Flera av förslagen omfattar även bostadsrättsföreningar, kooperativa hyresrättsföreningar, ömsesidiga försäkringsbolag och andra kooperativa företagsformer.

Juristerna på HSB Riksförbund kommer att gå igenom propositionen för att dels identifiera om den nya lagen kommer att påverka HSBs normalstadgar dels hur den i övrigt kommer att påverka HSBs verksamhet.

Den nya lagen börjar gälla den 1 juli 2018.

Läs mer här

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.