Följ HSB Riksförbund

Taggar

 • Chef hållbarhet och public affairs
 • sohifia.haqtescwgmbiandk@hwfumrgsbkg.se
 • 010-442 0324

 • Marknad och kommunikationschef
 • HSB Projektpartner AB
 • caroline.hedlund@hsb.se
 • 070-265 62 05

 • Ekonomichef, HSB Riksförbund

 • Miljöchef
 • Miljö
 • ieqozemawxcygnjrus.umplaner@hsb.se
 • 0708-684155
Magnus Ulaner är HSBs miljöchef. Med ansvar för regelutveckling, klimatberäkningar, kemikalier, avfall och miljöstyrning.

 • Utredningschef, HSB Riksförbund
 • nzsgniklasxs.wjqnaidebecrwxzk@sahsb.gnse
 • 0708-944 552