Följ HSB Riksförbund

Delårsrapport HSB ProjektPartner

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2006 09:09 CET

Resultat perioden 1 januari – 31 augusti 2006

• Byggandet ökar och jakten på fler byggrätter intensifieras
• Kraftig resultatökning i den löpande verksamheten
Resultatet efter finansiella poster för årets första åtta månader uppgick till 90,3 mkr
(62,6).

Resultatökningen i den löpande verksamheten ligger såväl inom produktions- som
fastighetsverksamheterna.

Produktionsverksamhetens resultat ökade härvid med 7,3 mkr till 21,5 mkr medan
fastighetsverksamhetens resultat ökade med 15,8 mkr till 21,8 mkr, varav vinst vid utförsäljning av fastighet uppgår till 15,6 mkr.

Nettoomsättningen uppgick till 308,9 mkr (279,1). Ökningen ligger främst inom produktionsverksamheten och hänger samman med ett ökat antal igångsättningar av bostadsprojekt.
Verksamhet och resultat har under perioden utvecklats enligt förväntan. Bostadsbyggandet fortsätter och ökande fokus på bosparandet.

Vi har under årets första åtta månader sett fortsatta igångsättningar av bostäder inom
HSB. HSB ProjektPartner AB med intressebolagen HSB Bostad AB och HSB BoProjekt Väst AB har under denna tid startat 592(776) lägenheter.
Prognosen för HSBs samlade igångsättningar för helåret är 1.600(1 258) lägenheter.

Försäljning av nya bostadsrätter går fortsatt bra. Bland färdigställda lägenheter finns idag hos HSB ProjektPartner med intressebolag endast 4 osålda lägenheter. I den pågående produktionen på ca 1.850 lägenheter, finns med färdigställande t o m 2007-12-31, d v s om 14 månader, endast 114 lägenheter att sälja motsvarande en andel på 6 %.

- HSB prioriterar anskaffning av nya byggrätter för att fylla på den befintliga projektportföljen, vilken idag innehåller ca 12.000 lägenheter, säger Lars Mellgren, VD för HSB ProjektPartner.

- Det är viktigt att HSBs omkring 100 000 bosparande medlemmar finner vårt utbud av nya projekt intressanta och spännande. Vår byggkatalog, som distribueras till alla bosparare under oktober och satsningen på HSBs hemsida, är medel att förbättra informationen till medlemmarna om byggprojekt och bosparande.

En ny överenskommelse har träffats med Swedbank om utnyttjande av bosparmedlen på så
sätt att 600 mkr kan nyttjas för investeringar i mark och bostadsfastigheter till nytta för våra
bosparande medlemmar.

Från 1 januari konsolideras joint venture projekt som bedrivs i samverkan med HSB-föreningar in i resultat- respektive balansräkningen med bolagets andel enligt den så kallade klyvningsmetoden. Samtliga jämförande siffror är omräknade i enlighet med denna nya princip.

Balansomslutningen har sedan årsskiftet minskat med 221,4 mkr och uppgick till 3 423,0 mkr. Soliditeten uppgick till 21,9 % (051231: 19,5). Exkluderas HSB Finans HB ökade soliditeten till 48,7 % (051231: 39,6). Resultatet för helårets beräknas komma att uppgå till i nivån 110 mkr.

För ytterligare information, kontakta VD Lars Mellgren, tel 08 – 785 34 57 eller affärsområdeschef Finans, Göran Sundeman tel 08 – 785 32 22.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.