Följ HSB Riksförbund

Fastighetsskattereform med många frågetecken

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2007 18:06 CEST

Helt klart är att många bostadsrättsföreningar, framför allt i de större städerna får minskad löpande beskattning när fastighetsskatten ersätts av en kommunal avgift. Småhusägare respektive bostadsrättsföreningar som idag har höga taxeringsvärden kommer på kort sikt att tjäna mest på reformen.

Men det återstår att analysera hur den höjda reavinstskatten kommer att påverka den totala boendebeskattningen. När småhuset eller bostadsrättslägenheten säljs utan uppskov, eller när uppskovet löses upp, ökar beskattningen med 50% från 20 procent av vinsten till 30 procent av vinsten. Detta gäller sannolikt även tidigare beviljade uppskov med reavinstskatten.

Det saknas också besked om hur regeringen ser på de fortsatta ökningarna av taxeringsvärdena. Frysningen av taxeringsvärdena gäller 2007 och 2008. Här finns stora frågetecken kring dagens besked från regeringen.

Det är bra att den nya kommunala avgiften begränsas uppåt till 900 kr per lägenhet eller högst 0,4 procent av taxeringsvärdena. Det är en enkel och tydlig princip till skillnad från dagens fastighetsskatt som saknar en högsta gräns och som kan bli hur hög som helst.

Vilka effekterna blir på bostadsmarknaden är inte helt lätt att bedöma. Å ena sidan blir det kortsiktigt billigare att bo i bostadsrätt och småhus genom lägre löpande kostnad för skatten/avgiften. Det skulle tala för att priserna på småhus och bostadsrätter stiger. Då stiger även taxeringsvärdena på sikt, vilket kommer att påverka de småhus och bostadsrätter som ligger under de 4 500 kr i kommunal fastighetsavgift.

Å andra sidan blir det dyrare att sälja med vinst. När uppskoven upphör kommer en ökad kostnad i form av högre reavinstskatt. Det kan också tänkas att den som inte räknat med att begära uppskov vid en försäljning av småhuset eller bostadsrätten, nu skyndar sig på att sälja innan reavinstskatten höjs. Om så sker i någon större omfattning kommer utbudet av småhus och bostadsrätter att öka och priserna sannolikt pressas nedåt under resten av detta år.

En mycket preliminär bedömning av förslagen för bostadsrättslägenheter visar att flertalet av HSBs bostadsrättsföreningar kommer att få lägre löpande kostnader genom att fastighetsskatten avskaffas och en kommunal fastighetsavgift på 900 kr/lägenhet införs.

Avskaffandet av fastighetsskatten får också den effekten att dagens förmånliga beskattning av nyproduktionen genom att inte betala fastighetskatt under de första fem åren och endast halv fastighetsskatt under de följande fem åren försvinner.

Det är viktigt att understryka att även om dagens förslag kan uppfattas som positivt för många bostadsrättsinnehavare så återstår fortfarande ett viktigt krav för att beskattningssystemet ska anses vara neutralt mellan upplåtelseformerna, nämligen full avdragsrätt för räntorna även i bostadsrättsföreningen.

Dagens ganska knapphändiga besked gör det dock svårt att kommentera helheten i denna reform. Vi måste först se det underlag som nu kommer att skickas ut på remiss, innan vi tar ställning till dagens förslag.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.