Följ HSB Riksförbund

HSB kommenterar regeringens förslag om fastighetsskatten

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2007 15:39 CEST

- Dagens besked från regeringen innebär endast små skillnader i förhållande till alliansregeringens tidigare förslag. Vid en hastig bedömning av alternativförslaget verkar detta ha mer positiva effekter, sett ur ett fördelningspolitiskt och regionalpolitiskt perspektiv, säger Jan Hellman, bostadspolitisk expert, HSB Riksförbund, men han understryker att det är svårt att förutse vilka effekterna blir på bostadsmarknaden vid en jämförelse mellan alternativen.

HSB har länge påtalat att bostadsrättsföreningar med småhus diskrimineras i flera avseenden. Dagens besked från regeringen om att ändra boendebeskattningen förändrar inte detta förhållande. Bostadsrättsföreningar i småhus ska fortsätta ha högre skattesats än bostadsrättsföreningar med flerbostadshus. De taxeras som egnahem, men har inte egnahemsägarens fördel i form av avdrag för föreningens räntekostnader. De har tidigare dubbelbeskattats med både fastighetsskatt och statlig inkomstskatt. Den senare beskattningen har nu avskaffats, men fortfarande finns en uppenbar kvarstående brist på neutralitet.

- När regeringen nu genomför sin skattereform borde man samtidigt se till att ändra villkoren för bostadsrättsföreningar i småhus så att de inte misgynnas. Egendomsskattekommittén (SOU 2004:36) har redan utrett hur detta skulle kunna gå till så därför är det bara de politiska besluten som fattas, säger Jan Hellman.

I nuläget tas av bostadsrättsföreningar i småhus ut 1 procentenhet av taxeringsvärdet i fastighetsskatt mot 0,4 procent av bostadsrättsföreningar i flerbostadstadshus. Nu föreslås i alternativförslaget en högsta avgift om 0,8 procent respektive 0,4 procent av taxeringsvärdet, vilket betyder att skillnaden består.
__________________________________________
Enbart inom HSB finns i storleksordningen 25 000 småhus upplåtna med bostadsrätt i ca 600 bostadsrättsföreningar.

Kontakt: Jan Hellman, HSB Riksförbund 070 546 30 11

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.