Följ HSB Riksförbund

HSBs Jurister svarar på de vanligaste bostadsrättsjuridiska frågorna nr. 4.

Blogginlägg   •   Okt 20, 2017 09:00 CEST

Har du en fråga som du vill ha svar på kan du ställa den i kommentarsfältet så kanske våra jurister kan svara på den till nästa veckas inlägg med vanliga frågor. Som vanligt finns all information i detta blogginlägg som pdf som finn längst ner på sidan.  

Vattenskada i bostadsrätt. Vem har ansvaret för att reparera skadan?

Utgångspunkten vid vattenskador i bostadsrättsföreningen är den ansvarsfördelning som följer av stadgarna. Bostadsrättshavaren har ansvar för det inre underhållet vilket bl. a. innefattar ytskikt och tätskikt i lägenheten. Därför ska bostadsrättshavaren återställa och betala för dessa delar om de blivit skadade. Det är viktigt att notera att stadgarnas ”lista” över bostadsrättshavarens ansvarsområden inte är uttömmande utan exemplifierande. Det som bostadsrättshavaren inte har ansvar för ansvarar bostadsrättsföreningen för. Ansvarsfördelningen är av vikt inte minst beträffande försäkringar, då respektive parts försäkringsskydd normalt endast omfattar dennes ansvarsområde.

Bostadsrättsföreningen ska ombesörja undersökning, utrivning och uttorkning av vattenskadan.

Läs mer om vattenskador här.

Vem ska reparera min bostadsrätt om det inträffar en brand, ohyra eller skada från en trycksatt vattenledning?

Skador som uppstår på grund av brand, ohyra eller trycksatt vattenledning regleras särskilt i bostadsrättslagen och skiljer sig från andra typer av skador. Bostadsrättsföreningen har ansvar för i princip alla kostnader för återställande efter en sådan skada. Detta gäller dock inte om bostadsrättshavaren eller någon som denne har ansvar för har orsakat skadan genom vårdslöshet eller försummelser. Bostadsrättsföreningen får inte göra åldersavdrag även om försäkringsbolaget gör det.

Läs mer om vattenskador här.

En gäst till mig skadade väggen i trapphuset. Kan bostadsrättsföreningen kräva mig på ersättning för detta?

Denna fråga regleras av skadeståndsrättsliga regler. Ersättning kan därför endast krävas av den som vållat skadan. I detta fall är det en gäst Man ansvarar inte för någon annans skada. Dock är bostadsrättshavare ansvariga för störningar eller dylikt som gäster ger upphov till.

Kan bostadsrättsföreningen kräva att jag renoverar min lägenhet med visst tidsintervall, t.ex. tapetserar om var tionde år?

Någon sådan rätt har inte bostadsrättsföreningen. En bostadsrättshavare är dock skyldig att hålla lägenheten i ett gott skick. Missköter en bostadsrättshavare sin bostadsrätt och eftersätter det underhåll som åligger densamme enligt stadgarna kan lägenheten komma att bedömas som vanvårdad. Vanvård är en förverkandegrund vilket kan innebära att föreningen kan säga upp nyttjanderätten till bostadsrätten.

Om en bostadsrättshavare inte åtgärder brister i underhållet av lägenheten efter tillsägelse från styrelsen har bostadsrättsföreningen rätt att åtgärda bristerna på bostadsrättshavarens bekostnad. Denna möjlighet finns dock enbart om det föreligger särskilt allvarliga brister som kan ge upphov till andra skador i fastigheten alternativt att det föreligger fara för annan.

Min förening vill ta över mitt underhållsansvar vid en renovering. Får de göra det?

Bostadsrättsföreningen får endast i samband med en större renovering eller vid omfattande underhåll åta sig att utföra reparationer eller underhåll, som egentligen ligger på bostadsrättshavarens ansvar enligt stadgarna. Detta måste dock beslutas på föreningsstämman. Vanligtvis sker det i samband med exempelvis stambyten.

Renovera bostadsrätt – behöver jag tillstånd från styrelsen?

Vissa renoveringsåtgärder kräver styrelsens tillstånd. Exempelvis får inte bostadsrättshavaren utan styrelsens tillstånd utföra åtgärd som innebär ingrepp i bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas samt vatten eller göraannan väsentlig förändring i lägenheten.

Utgångspunkten är att styrelsen ska lämna tillstånd om det inte kan visas att åtgärden innebär påtaglig skada eller olägenhet för bostadsrättsföreningen.

Observera att detta gäller för åtgärder i lägenheten. För åtgärder utanför lägenheten (på balkong, husets fasad) krävs alltid styrelsens tillstånd. Utgångspunkten i dessa fall är att styrelsen alltid kan godkänna eller neka den tilltänkta åtgärden.

Jag har renoverat mitt badrum/kök och samtidigt bytt stammar på egen bekostnad. Kan jag få ersättning?

Bostadsrättsföreningen har ansvar för underhåll och byte av stammar. Det kräver således tillstånd från styrelsen att göra arbeten på stammarna. Om bostadsrättshavaren har bekostat stamrenoveringen själv uppkommer inte någon automatisk rätt till ersättning.

Styrelsen får däremot besluta att ge ersättning för denna typ av arbete. Motiveringen till detta är att bostadsrättshavaren med sin renovering har gjort en besparing åt föreningen. 

HSBs jurister kan hjälpa er förening

Medlemmar i HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs medlemsrådgivning för generell juridisk rådgivning. Ring 0771 472 472.

HSBs jurister kan även bistå er bostadsrättsförening med specifik rådgivning mot löpande räkning. Skicka en e-post till juristerna@hsb.se så kontaktar någon av våra jurister er. Tillsammans går vi igenom ert ärende för att se vilket stöd ni behöver.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.