Gå direkt till innehåll
Betala inte för mycket i tomträttsavgäld

Blogginlägg -

Betala inte för mycket i tomträttsavgäld

Är er bostadsrättsförenings mark upplåten med tomträtt? Då kommer ni förmodligen att få en markant höjning av tomträttsavgälden nästa gång som en ny avgäldsperiod inleds.

Syftet med tomträtt var från början att möjliggöra bostadsbyggande för de som inte hade råd att köpa marken själva samt att det allmänna skulle kunna tillgodogöra sig en eventuell markvärdestegring av mark som upplåts med tomträtt. Tomträttsavgälden beräknas sedvanligt genom en skälig ränta (avgäldsräntan) på markvärdet (avgäldsunderlaget) vid omregleringstidpunkten. När fastigheten (marken) stiger i värde blir det en högre tomträttsavgäld som ska betalas. För vissa bostadsrättsföreningen innebär detta att tomträttsavgälden mer än dubbleras.

Med tanke på det rådande ekonomiska läget resulterar en höjd tomträttsavgäld i en ännu tuffare ekonomisk situation för bostadsrättsföreningen. Det är därför viktigt att säkerställa att den avgäld som kommunen begär är korrekt och det kan vi hjälpa er med. Vi granskar tomträttsavtalet och den avgäld som kommunen begär. Vi kan även biträda bostadsrättsföreningen vid ett friköp, dvs att bostadsrättsföreningen köper marken från kommunen och tomträtten därmed upphör. Skulle det bli aktuellt med en process i domstol är vi ombud för bostadsrättsföreningen och sköter all kommunikation med domstolen. Ofta är det möjligt för bostadsrättsföreningen att aktivera rättsskyddsmomentet i sin försäkring och då betalar försäkringsbolaget en betydande del av rättegångskostnaderna.

När det kommer handlingar från kommunen om en ny högre avgäld – skriv inte bara på utan att vara säkra på att kommunen har begärt är en avgäld som kommunen har rätt till. Eftersom avgäldsperioderna är långa – minst 10 år – kan även en mindre sänkning per år resultera i stora belopp för bostadsrättsföreningen.

Behöver din bostadsrättsförening juridisk hjälp?

Vi har lösningen för er! Vi erbjuder skräddarsydd rådgivning för bostadsrättsföreningar, även för föreningar som inte är medlemmar i HSB och övriga fastighetsägare. Läs mer om vårt erbjudande och kontakta oss här. Tillsammans går vi igenom ditt ärende och ger er det stöd ni behöver.

Om ni är medlemmar i HSB, förtroendevalda eller anställda inom HSB kan du även ringa HSBs juridiska rådgivning på 0771 472 472. Via rådgivningen får du kostnadsfri generell juridisk rådgivning inom HSBs verksamhetsområde.

Ämnen

Kontakter

Linna Bjernestedt

Linna Bjernestedt

Fastighets- och bolagsjurist

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden