Gå direkt till innehåll
IMY:s rapport om kamerabevakning: Vanliga misstag och råd för korrekt tillämpning

Blogginlägg -

IMY:s rapport om kamerabevakning: Vanliga misstag och råd för korrekt tillämpning

Kamerabevakning är en mycket aktuell fråga och allt fler bostadsrättsföreningar, hyresvärdar och bostadsbolag vill använda det som ett verktyg för att göra sin boendemiljö säkrare. Vi har i tidigare blogginlägg skrivit om förutsättningarna för att bedriva kamerabevakning i flerbostadshus samt vad som kan vara bra att tänka på innan kamerorna sätts upp. Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) presenterade i veckan en vägledning vid kamerabevakning. I det här inlägget gör vi en kort sammanfattning av IMY:s rapport.

Tillstånd för kamerabevakning – vad gäller?

Var fjärde ansökan om kamerabevakning till IMY är onödig, enligt IMY:s statistik från de senaste fem åren. Detta framgår av en ny rapport om Vägledning vid kamerabevakning och förklaras genom att IMY får in ansökningar om att få bedriva kamerabevakning av aktörer som inte behöver tillstånd enligt Kamerabevakningslagen. I hela 53 procent av de hanterade ansökningarna som avsett kamerabevakning i flerbostadshus har IMY bedömt att de egentligen inte behöver ett sådant tillstånd. Det är främst bostadsrättsföreningar och privata hyresvärdar som står bakom dessa ansökningar. I de fallen har IMY avvisat ansökan, utan att pröva om kamerabevakningen är tillåten eller inte.

I rapporten tydliggör IMY att det är offentliga aktörer och andra som utför en uppgift av allmänt intresse som behöver tillstånd av IMY för att bedriva kamerabevakning på platser dit allmänheten har tillträde. Med offentlig aktör avses exempelvis kommuner och myndigheter. Andra som utför en uppgift av allmänt intresse kan exempelvis vara fristående skolor och privata vårdgivare.

Det är endast en begränsad andel av bostadsmarknadens aktörer som omfattas av tillståndsplikten, det handlar främst om kommunala bostadsbolag. Det innebär således att bostadsrättsföreningar, privata hyresvärdar och fastighetsbolag inte behöver söka tillstånd för att bedriva kamerabevakning.

Det innebär däremot inte att kamerabevakningen per automatik blir tillåten, endast för att den är tillståndsfri. Verksamheter som vill bedriva kamerabevakning måste ändå göra en bedömning av om kamerabevakningen är laglig, dokumentera bedömningen samt i det praktiska arbetet också säkerställa att det sker i enlighet med GDPR.

IMY:S råd och rekommendationer

Rapporten innehåller även goda råd och rekommendationer till aktörer som går i tankarna att bedriva kamerabevakning. Nedan råd är tagna direkt ur IMY:s rapport om Vägledning vid kamerabevakning.

1. Säkerställ att du uppfyller grundläggande krav.

2. Dokumentera dina bedömningar skriftligt.

3. Beskriv behovet och bedöm intrånget i integriteten.

4. Värna om integriteten.

5. Informerar om bevakningen.

6. Integritetsfrämjande teknik kan hjälpa användaren att göra rätt.

Vårt erbjudande – vi bedömer era förutsättningar att kamerabevaka

Som ett stöd för bostadsrättsföreningar, hyresvärdar och bostadsbolag har vi tagit fram ett erbjudande där vi till ett fast pris bedömer om det finns förutsättningar för att bedriva kamerabevakning. Denna bedömning är ett första steg i kamerabevakningsprocessen. Vårt mål är att underlätta för bostadsrättsföreningar, hyresvärdar och bostadsbolag att göra boendemiljön tryggare och samtidigt säkra den personliga integriteten.

Bedömningen har ett fast pris och ni får alltid en direktkontakt med handläggande jurist.

I det fasta priset ingår:

· Skriftlig bedömning av era förutsättningar att bedriva kamerabevakning.

· Digitalt videomöte med jurist (30 minuter).

· En mall för att informera om kamerabevakning

Fast pris för bedömningen är 5 500 kronor, exklusive moms, för bostadsrättsföreningar som är medlemmar i HSB, annars 6 500 kronor, exklusive moms.

Välkommen att ta del av erbjudandet genom att skicka in en förfrågan till juristerna@hsb.se.

Vi hjälper er!

Medlemmar, förtroendevalda och anställda i HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs juridiska rådgivning för generell juridisk rådgivning. Du når oss på telefonnummer 0771 472 472. HSBs jurister kan även bistå er bostadsrättsförening med specifik rådgivning, klicka här för att veta mer. Tillsammans går vi igenom ert ärende för att se vilket stöd ni behöver.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Jennifer Rudepalm

Jennifer Rudepalm

Fastighetsjurist

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden