Gå direkt till innehåll
Ökade möjligheter att säga upp hyresgäster som begår brott

Blogginlägg -

Ökade möjligheter att säga upp hyresgäster som begår brott

Från den 1 juli i år blir det lättare för en hyresvärd att säga upp hyresgäster som begår brott. Detta med anledning av att lagändringar träder i kraft. Syftet med lagändringarna är att hitta åtgärder för att skapa tryggare bostadsområden.

Bland annat införs ett uppsamlande begrepp för olika former av åsidosättande - bristande skötsamhet. Vid särskilt allvarliga fall av bristande skötsamhet ska det dessutom inte krävas att en uppsägning har föregåtts av en anmaning till hyresgästen att vidta rättelse.

Lagändringarna innebär också att om en hyresgäst begår brott som försämrar närmiljön för de i omgivningen, ska hyresavtalet kunna sägas upp. Det krävs att brottsligheten är ägnad att medföra en sådan försämring av närmiljön som inte skäligen bör tålas av dem som bor i lägenhetens omgivning. Dessa situationer likställs med störningar i boendet. Det kan exempelvis gälla situationen då någon förvarar vapen i lägenheten eller att lägenheten lånas ut till kriminella för att de ska kunna gömma sig eller förbereda brott.

Hyresgästen har även ansvar för att se till att barn och andra personer som bor eller vistas i lägenheten inte begår brott som leder till otrygghet för andra. Detta ansvar skärps för det fall föräldrar till exempel vet om att barn har vapen eller säljer narkotika men förhåller sig passiva och inte gör någonting åt saken.

Genom lagändringen kommer det också, jämfört med i dagsläget, införas utökade möjligheter att säga upp en hyresgäst om lägenheten används för att begå brott. En hyresrätt ska till exempel anses vara förverkad om lägenheten används för att begå brott av allvarligt slag, begå brott vanemässigt eller annars i större omfattning.

En viktig nyhet är att hyrestvister som rör särskilt allvarliga brister i skötsamhet och användning av lägenheten för att begå brott ska handläggas särskilt skyndsamt.

En hyresgäst har rätt att inrymma utomstående personer i lägenheten, men genom lagändringen blir det hårdare regler kring inneboende i en hyresrätt. Hyresgästen får inte inrymma utomstående personer i lägenheten på ett sätt som hyresvärden inte skäligen ska behöva godta. Det tydliggörs vad som ska beaktas vid bedömningen av vad hyresvärden ska behöva godta. Av vikt är till exempel om fler personer inrymts än vad lägenheten är anpassad för, risken för att andra boende utsätts för störningar eller andra olägenheter. Det förtydligas även att hyresvärden ska ha rätt till tillträde till lägenheten för att kunna utöva nödvändig tillsyn över hur lägenheten används.

Dessutom förbättras förutsättningarna för den hyresgäst som utsätts för våld av en närstående att behålla lägenheten vid en uppsägning eller överta hyreskontraktet.

Lagändringarna medför att en hyresvärd kan ha utökade möjligheter att agera gentemot en hyresgäst som exempelvis begår brott eller har barn som begår brott. Innan föreningen går vidare med en uppsägning med stöd av de nya lagreglerna rekommenderar vi att ni rådgör med en jurist.

Juristerna på HSB Riksförbund hjälper hyresvärdar såväl inom HSB som utanför med juridisk rådgivning och att driva ärenden av bland annat detta slag.

Behöver din bostadsrättsförening juridisk hjälp?

Kontakta oss för hjälp. Vi erbjuder skräddarsydd rådgivning för bostadsrättsföreningar, även för föreningar som inte är medlemmar i HSB och övriga fastighetsägare. Läs mer om vårt erbjudande och kontakta oss här. Tillsammans går vi igenom ert ärende och ger er det stöd ni behöver.

Om ni är medlemmar i HSB, förtroendevalda eller anställda inom HSB kan ni även ringa HSBs juridiska rådgivning på 0771 472 472. Via rådgivningen får ni kostnadsfri generell juridisk rådgivning inom HSBs verksamhetsområden.

Ämnen

Kontakter

Eva Berg

Eva Berg

Förenings- och fastighetsjurist

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden