Gå direkt till innehåll
Vad gör du som hyresvärd när hyresgästen deponerar hyran?

Blogginlägg -

Vad gör du som hyresvärd när hyresgästen deponerar hyran?

Att hantera en hyreskonflikt med en hyresgäst kan vara svårt och stressande. Här är några tips på hur du som hyresvärd kan agera när hyresgästen väljer att deponera hyran hos länsstyrelsen.

Vad innebär deposition av hyra?

Deposition av hyra är en möjlighet för hyresgästen att betala hyran till länsstyrelsen (deponera hyran) istället för till hyresvärden, om det finns en tvist mellan parterna. Det kan till exempel handla om att hyresgästen anser den har rätt till nedsättning av hyran på grund av hinder och men i nyttjande rätten eller rätt till ersättning för avhjälpande av en brist. Hyresgästen måste ansöka om att få deponera hyran hos länsstyrelsen, och länsstyrelsen måste godkänna ansökan. Länsstyrelsen gör dock ingen prövning av själva tvistefrågan. När hyresgästen deponerar hyran, riskerar hyresgästen inte att bli uppsagd på grund av utebliven betalning.

Hur ska du som hyresvärd agera när hyresgästen deponerar hyran?

Om du som hyresvärd får ett brev från länsstyrelsen om att hyresgästen har ansökt om att få deponera hyran, är det viktigt att du agerar snabbt och korrekt. Här är några saker du bör göra:

· Läs igenom brevet noggrant och ta reda på vad hyresgästen har för klagomål eller krav. Du har möjlighet att överklaga länsstyrelsens beslut inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet.

· Kontakta hyresgästen och försök att lösa konflikten på ett smidigt sätt. Om ni kan komma överens om en lösning, kan hyresgästen dra tillbaka sin ansökan om deposition och återuppta betalningen till dig. Det är i många fall bättre att försöka lösa tvisten utanför domstol, eftersom det sparar både tid och pengar.

· Om ni inte kan komma överens, och länsstyrelsen godkänner hyresgästens ansökan om deposition, måste du acceptera att hyresgästen betalar hyran till länsstyrelsen tills tvisten är avgjord. Du kan inte säga upp hyresgästen på grund av utebliven betalning, så länge hyresgästen deponerar hyran i rätt tid och belopp.

· Hyresgästen har rätt att lyfta (få ut) det deponerade beloppet under vissa omständigheter. Det är när hyresvärden inte inom tre månader från det att beloppet förfallit till betalning och underrättelse om depositionen sänts till värden, visat att han ingått förlikning med hyresgästen eller väckt talan mot hyresgästen vid domstol. Sådan talan ska innehålla ett yrkande att få lyfta det deponerade beloppet.

· Skulle hyresgästen ha rätt att lyfta det deponerade beloppet så påverkar det inte hyresvärdens rätt till hyra som grundas på hyresavtalet. Det är själva säkerheten av att hyran är deponerad som hyresvärden förlorar. Hyresvärden får i ett sådant fall kräva hyresgästen på betalning på samma sätt som vid övriga fordringar

Sammanfattning

Att hantera en hyreskonflikt kan vara svårt och stressande för både hyresvärd och hyresgäst. Om hyresgästen väljer att deponera hyran hos länsstyrelsen, är det viktigt att du som hyresvärd agerar snabbt och korrekt. Du bör läsa igenom länsstyrelsens brev och kontakta hyresgästen och försöka lösa konflikten, och eventuellt stämma hyresgästen om ni inte kan komma överens. Genom att följa dessa tips, kan du öka chansen att få en rättvis och smidig lösning på tvisten.

Behöver din bostadsrättsförening juridisk hjälp?

Kontakta oss för hjälp. Vi erbjuder skräddarsydd rådgivning för bostadsrättsföreningar, även för föreningar som inte är medlemmar i HSB och övriga fastighetsägare. Läs mer om vårt erbjudande och kontakta oss här. Tillsammans går vi igenom ert ärende och ger er det stöd ni behöver.

Om ni är medlemmar i HSB, förtroendevalda eller anställda inom HSB kan ni även ringa HSBs juridiska rådgivning på 0771 472 472. Via rådgivningen får ni kostnadsfri generell juridisk rådgivning inom HSBs verksamhetsområden.

Ämnen

Kontakter

Katarina Lindh

Fastighets- och bolagsjurist

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund

Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden