Gå direkt till innehåll
Vad innebär vanlig och särskild handräckning?

Blogginlägg -

Vad innebär vanlig och särskild handräckning?

Ibland händer det att uppsagda bostadsrättshavare vägrar flytta från sin lägenhet, att bostadsrättshavare gör olovliga ingrepp på föreningens egendom, olovligen tar förråd i anspråk, eller olovligen förvarar egendom i föreningens gemensamma utrymmen. I sådana situationer är det viktigt att föreningen inte agerar själva – hjälp måste tas från Kronofogden. Där kan föreningen bland annat ansöka om vanlig eller särskild handräckning, men vad innebär det egentligen?

Vanlig handräckning

Ansökan om vanlig handräckning kan göras hos Kronofogden i fall där en bostadsrättsinnehavare ska avhysas från sin bostad, till exempel då nyttjanderätten till bostaden förverkats och bostadsrätten därmed sagts upp.

Om en ansökan om vanlig handräckning bifalls hjälper Kronofogden till att verkställa beslutet och ser till att avhysning faktiskt sker. Värt att notera är att om den som kravet riktas mot bestrider ansökan kan Kronofogden inte besluta om vanlig handräckning. Då får föreningen i stället avgöra om ärendet ska lämnas över till tingsrätten för prövning.

Särskild handräckning

Vid olovliga besittningsrubbningar eller när andra olovliga åtgärder vidtagits med någon annans egendom kan föreningen ansöka om särskild handräckning. Exempel på när särskild handräckning kan bli aktuell är om en bostadsrättsinnehavare vägrar ge styrelsen tillträde till sin lägenhet, olovligen förvarar saker i trapphuset, utför olovliga ingrepp på föreningens egendom eller olovligen tar ett förråd i föreningen i anspråk.

När man ansöker om särskild handräckning är det viktigt att man bifogar skriftlig bevisning som styrker den olovliga besittningsrubbningen. Bevisen kan exempelvis bestå av avtal, kontrakt, fotografier eller beslut. Precis som vid vanlig handräckning hjälper Kronofogden till att verkställa ett beslut om särskild handräckning om en sådan ansökan bifalls. Kronofogden kan fatta beslut om särskild handräckning även om den som ansökan riktas mot bestrider ansökan.

För att kunna ansöka om vanlig och särskild handräckning krävs att motparten är känd. Föreningen kan alltså inte ansöka om särskild handräckning på grund av att någon exempelvis olovligen tagit ett förråd i anspråk om föreningen inte vet vem det är som har gjort det. Innan man ansöker om vanlig eller särskild handräckning är det bra att föra en dialog med den berörde och ge denne en chans att rätta sig.

Vi hjälper er!

Medlemmar, förtroendevalda och anställda i HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs juridiska rådgivning för generell juridisk rådgivning. Du når oss på telefonnummer 0771 472 472. HSBs jurister kan även bistå er bostadsrättsförening med specifik rådgivning, klicka här för att veta mer. Tillsammans går vi igenom ert ärende för att se vilket stöd ni behöver.

Ämnen

Kontakter

Agnes Zetterblad

Agnes Zetterblad

Fastighetsjurist

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund

Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden