Gå direkt till innehåll

Nyhetsarkiv

Öppet brev till statsrådet Ebba Bush: Gasprisstödet måste även omfatta boende i flerbostadshus

Öppet brev till statsrådet Ebba Bush: Gasprisstödet måste även omfatta boende i flerbostadshus

Vi, företrädare för hyresvärdar, bostadsrättsföreningar samt boende i flerbostadshus vill med detta brev säkerställa att även hushåll i flerbostadshus omfattas av aviserat gasprisstöd. De hyresvärdar och bostadsrättsföreningar i södra Sverige som är beroende av gas för uppvärmning drabbas svårt av kraftiga prishöjningar. Nu behöver regeringen ge besked om dessa omfattas av gasprisstöd eller ej.

Lunchseminarium 5/4: Hur hjälper vi förstagångsköpare in på bostadsmarknaden?

Lunchseminarium 5/4: Hur hjälper vi förstagångsköpare in på bostadsmarknaden?

Det blir allt svårare för unga och andra grupper att köpa en egen bostad. Den statliga utredningen ”Förslag för att underlätta för förstagångsköpare på bostadsmarknaden” ska i slutet av mars ge förslag på åtgärder som gör det möjligt för fler att komma in på den ägda bostadsmarknaden. Vi har bjudit in utredaren Eva Nordström som berättar om utredningens förslag. Därefter följer en debatt.

Lunchseminarium 7/12: Valrörelsen – vad väntar unga med bostadsdrömmar?

Lunchseminarium 7/12: Valrörelsen – vad väntar unga med bostadsdrömmar?

Tuffa amorteringskrav, KALP-kalkyler och höga bostadspriser. Hindren är många för unga som står inför att köpa sin första bostad. Hittills har det saknats en sammanhållen bostadspolitik för att hjälpa unga vuxna in på bostadsmarknaden. Nu går vi snart in i ett valår. Vad behövs för att få upp de bostadspolitiska frågorna på agendan och vilka lösningar krävs för att lösa problemen?

Lunchseminarium 12/11: Hur skyddar vi bostadsrättsföreningar från brottslighet?

Lunchseminarium 12/11: Hur skyddar vi bostadsrättsföreningar från brottslighet?

​Att bo i bostadsrätt är en kombination av eget ansvarstagande och en gemensam förvaltning av fastigheten. Den senaste tiden har det rapporterats om fall där föreningslivet har kortslutits med allvarliga ekonomiska konsekvenser. Behöver lagstiftningen ändras, för att skydda boende i bostadsrättsföreningar? Om du inte har anmält dig finns det fortfarande några platser kvar – välkommen!

Visa mer

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden