Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

HSB Riksförbund tar avstånd från HSB Skånes lednings agerande

I en artikel i Sydsvenskan idag rapporteras att VD:n och ordföranden i HSB Skåne agerat vidlyftigt med medlemmarnas medel. VD:n har dessutom, enligt Sydsvenskan, använt sin position för att ge sina barn förmåner på ett otillbörligt sätt. Ordföranden i HSB Riksförbund, Kent-Olof Stigh, tar kraftfullt avstånd från det inträffade. - Jag tar avstånd från hur ledningen i HSB Skåne har agerat . Jag är mycket besviken eftersom vi under många år har genomfört olika processer med alla HSB-ledningar i landet när det gäller etikfrågor och hur vi ska uppträda som företrädare för en medlemsstyrd kooperativ organisation, säger Kent-Olof Stigh och fortsätter. Vi har gemensamt utarbetat de värderingar som ska känneteckna alla delar av HSBs verksamheter. Vi har också utarbetat en gemensam Kod för föreningsstyrning inom HSB som utgår från att vi ska ha en medlemsstyrd verksamhet, med full insyn så att inget ska kunna ske i det fördolda. - Sådana här ageranden spiller över på hela HSB, vilket jag tycker är ledsamt eftersom jag vet att det läggs ned mycket energi på många olika håll i organisationen på etik- och demokratifrågor. HSB är en organisation där alla regionala föreningar och bostadsrättsföreningar är helt självständiga och fattar sina egna beslut. Det som håller oss samman är våra stadgar och andra styrdokument som vi gemensamt kommit överens om. Riksförbundet kan därför inte styra över HSB Skåne men jag uppmanar styrelsen där att genomföra en ordentlig revision så att medlemmarna får alla papper på bordet, säger Kent-Olof Stigh. Kontakt: Kent-Olof Stigh, 0761 183 305; Åke Johansson, presschef 0706 488 966

Ämnen

Regioner


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 670 000 medlemmar
  • ca 4 000 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 26 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Presskontakt

Maria Lyckesjö

Maria Lyckesjö

Presskontakt pressekreterare 070-771 43 00
André Johansson

André Johansson

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 670 000 medlemmar
ca 4 000 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
26 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm