Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

HSB sluter klimatavtal för över 320 000 lägenheter

25 regionala HSB-föreningar runt om i Sverige har kommit överens om att utarbeta en gemensam klimatstrategi och teckna klimatavtal. Föreningarna startar omedelbart ett gemensamt projekt som inom kort ska sätta konkreta mål för hur - utsläppen av växthusgaser ska minskas - användningen av förnyelsebara energikällor ska öka - den totala energianvändningen ska sänkas - energitjänsterna till bostadsrättsföreningarna ska bli effektivare och mer klimatsmarta. Totalt omfattar verksamheten i de 25 HSB-föreningarna drygt 320 000 lägenheter eller 93 procent av samtliga HSB-lägenheter. Initiativet till HSBs klimatsatsning togs av ett antal unga medarbetare i HSB som deltog i ett internt ledarutvecklingsprogram. Nu blir det verklighet. - Vi i HSB vill gå före i den klimatsatsning som hela Sverige ska genomföra enligt överenskommelse inom EU. Min övertygelse är att vi i HSB ska ha ett mer ambitiöst mål än den minskning av utsläppen med 30 procent fram till 2020 som regeringen har slagit fast för hela landet, säger Kent-Olof Stigh, ordförande i HSB Riksförbund. De konkreta målen kommer att bestämmas av HSB-föreningarna i den gemensamma processen som nu kommer igång. - Vi blir mer effektiva i att uppnå mål om alla varit med och formulerat dem. Jag tror att vi kan nå långt eftersom bostäderna har en stor potential när det gäller att spara energi och bli mer klimatsmart, säger Kent-Olof Stigh. Här är de regionala HSB-föreningar som hittills anslutit sig till HSBs klimatavtal med kontaktperson och telefonnummer. HSB Centrala Värmland, Per Wikstrand, 0708 192020 HSB Dalarna, Leif Jonsson, VD, 0705 32 59 80 HSB Gävleborg Sten Halseth, VD, 0705 43 56 06 HSB Göta (Jönköping), Henrik Zäther,VD 0705 56 11 73 HSB Göteborg, LarsGöran Andersson,VD 0707 21 51 75 HSB Landskrona, Kenneth Håkansson,VD 0705 94 48 84 HSB Malmö, Michael Carlsson, VD, 0702 28 00 22 HSB Mitt (Sundsvall) ,John Landström, 0703 18 03 29 HSB Mälardalen, Agneta Lagerquist, VD, 021 370 24 38 HSB Mölndal, Ingrid Sjöberg, VD, 0705 76 84 20 HSB Nordvästra Götaland, Per Sundequist, VD 0706 45 85 85 HSB Nordvästra Skåne, Ulf Nordström,VD, 0739 88 85 25 HSB Norr (Luleå).Jesper Josbrant, VD, 0705 18 48 35 HSB Norra Bohuslän , Owe Lislerud, VD, 0708 43 65 09 HSB Norra Stor-Stockholm, Håkan Berg, VD 0708 65 48 24 HSB Stockholm,Charlotte Axelsson,VD 0708 85 10 00 HSB Sydnärke,Susan Clefjord, VD 0705 15 85 95 HSB Sydost (Växjö), Bert-Inge Storck, VD 0709 11 73 94 HSB Södermanlands län, Kjell Landström, VD 0703 14 30 11 HSB Södertälje,Mats Tryselius, VD 0708-40 50 36 HSB Södertörn,Ulf tapper, VD 0708 68 97 00 HSB Umeå Björn Dahlberg, VD 0703 01 65 00 HSB Uppsala Hans Johansson, VD 0703 09 01 62 HSB Östergötland, Peter Lindgren, VD 0708 24 02 39 HSB Östra Östergötland, Rune Adamsson, VD 0705 30 84 31

Ämnen

Regioner

Kontakter

Maria Lyckesjö, tillbaka från semester 5 aug

Maria Lyckesjö, tillbaka från semester 5 aug

Presskontakt pressekreterare 070-771 43 00
André Johansson, tillbaka från semester 12 aug

André Johansson, tillbaka från semester 12 aug

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

Primär presskontakt sommar

Presskontakt Åke Johansson HSB Riksförbund 070 648 89 66

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund

Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden