Gå direkt till innehåll
Kommentar utredning om social bostadspolitik: ”Förslagen räcker inte för att sänka trösklarna”

Pressmeddelande -

Kommentar utredning om social bostadspolitik: ”Förslagen räcker inte för att sänka trösklarna”

Den 30 mars presenterade utredaren Karolina Skog den statliga utredningen ”En socialt hållbar bostadsförsörjning”. Uppdraget har varit att se över de bostadspolitiska verktygen och uppgiftsfördelningen mellan stat och kommun för att fler ska få ett tryggt boende.

Utredningen föreslår bland annat en ny bostadsförsörjningslag med ett gemensamt mål, delat ansvar mellan stat och kommun samt en nationell och en kommunal handlingsplan för bostadsförsörjning.


– Det var mycket välkommet att en bostadssocial utredning tillsattes, med tanke på att trösklarna in på bostadsmarknaden är alldeles för höga för många människor. Stat och kommun har idag ett delat ansvar som måste bli tydligare. Men tyvärr kommer inte utredningens förslag räcka för att sänka trösklarna för de grupper som står längst från bostadsmarknaden, säger Johan Nyhus, förbundsordförande HSB.


Välkomnar kommitté
Utredningen föreslår även att en parlamentarisk kommitté tillsätts med uppdrag att fördjupa diskussionen om hur bostadsmarknadens funktion kan förbättras.

– Det är bra att utredaren föreslår en kommitté för att vidare diskutera och analysera bostadsförsörjningen, med en bred politisk förankring. Det är något som HSB efterfrågat i flera år och som vi tror är avgörande för att förslagen ska hålla politiskt under längre tid, säger Johan Nyhus, förbundsordförande HSB.

Som nya bostadspolitiska verktyg föreslås förändringar i bland annat användandet av förturer och möjligheten att reservera bostäder för vissa grupper hos de kommunala bostadsförmedlingarna och en förändring av systemet med hyresgarantier. Dessutom föreslås en ny reglering av hur hyresvärdar kan ställa krav på nya hyresgäster.

– Ambitionen är vällovlig, men det som upplevs vara berättigat och nödvändigt kan skilja sig åt och därför är det viktigt att hyresvärdarna själva kan bedöma och se över vilka krav som ställs på nya hyresgäster, säger Johan Nyhus.

Ämnen

Kategorier


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 674 000 medlemmar
  • ca 4 000 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 26 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Presskontakt

Emma Casserlöv

Emma Casserlöv

Presskontakt Pressekreterare (semester 11 juli - 17 augusti) HSB Riksförbund 072-594 75 00
André Johansson

André Johansson

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund (semester 11 juli-15 augusti) 070-5496404

Åke Johansson

Presskontakt pressansvarig 11 juli - 29 juli 070 - 648 89 66

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 674 000 medlemmar
ca 4 000 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
25 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm