Gå direkt till innehåll
Pernilla Bonde, vd HSB Riksförbund
Pernilla Bonde, vd HSB Riksförbund

Pressmeddelande -

Mer än dubbelt så många kvinnliga vd:ar inom HSB jämfört med börsbolagen

23 procent av vd:arna inom HSB är kvinnor. Det kan jämföras med 10 procent bland börsbolagen. Tittar man på representationen i ledningsgrupperna är skillnaden nästan lika stor. Här har HSB 45 procent kvinnor jämfört med 24 procent bland börsbolagen.

– Vi arbetar medvetet med jämställdhetsfrågorna och det är glädjande att det syns i våra siffror. Jag är övertygad om att jämställdhet är strategiskt viktigt för att kunna rekrytera duktiga medarbetare. Ju fler perspektiv chefer och medarbetare bidrar med, desto bättre speglar vi den mångfald som finns bland de som bor i HSB. Det är helt enkelt avgörande för att vi ska kunna förstå våra kunder och medlemmar, säger Pernilla Bonde som har varit vd för HSB Riksförbund i 11 år.

För HSB som samhällsbyggare är hållbarhetsfrågorna viktiga och här ingår mångfald och jämställdhet.

– För oss är det viktigt att lyfta fram starka empatiska ledare som förebilder och bygga en kultur som är stöttande och inkluderande. På HSB ska det vara möjligt att förena familjeliv med ett utvecklande arbetsliv, även på höga chefsposter, menar Pernilla Bonde.

Andel kvinnliga vd:ar inom HSB 2020 Jämfört med börsbolagen
23 % 10 %
Andel kvinnor i ledningsgrupper inom HSB Jämfört med börsbolagen
45 % 24%
Andel kvinnor i styrelser inom HSB Jämfört med börsbolagen
42 % 34%

Uppgifterna om könsfördelningen för börsbolagens vd:ar, ledningsgrupper och styrelser kommer från Andra AP-fondens Kvinnoindex 2020

Ämnen


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 650 000 medlemmar
  • ca 4 000 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 26 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Presskontakt

Maria Lyckesjö

Maria Lyckesjö

Presskontakt pressekreterare 070-771 43 00
André Johansson

André Johansson

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

Relaterat material

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 670 000 medlemmar
ca 4 000 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
26 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm