Följ HSB Riksförbund

HSBs Jurister svarar på de vanligaste bostadsrättsjuridiska frågorna nr. 1.

Blogginlägg   •   Sep 11, 2017 09:00 CEST

Har du en fråga som du vill ha svar på kan du ställa den i kommentarsfältet så kanske våra jurister kan svara på den till nästa veckas inlägg med vanliga frågor. Som vanligt finns all information i detta blogginlägg som pdf som finn längst ner på sidan.  

Deponera årsavgift bostadsrättsförening – kan jag göra det?

Nej, deponering hos länsstyrelsen är förbehållet hyresrätter. Årsavgiften måste betalas in till bostadsrättsföreningen i tid. Om nedsättning av årsavgiften blir aktuellt kan den nedsatta summan återbetalas retroaktivt från bostadsrättsföreningen. Betalas inte in årsavgiften i tid kan bostadsrätten förverkas. 

Nekat medlemskap bostadsrätt – vad gäller?

Bostadsrättsföreningen får endast neka en medlemskapsansökan på objektivt godtagbara grunder med stöd i stadgarna för bostadsrättsföreningen eller i bostadsrättslagen. Bostadsrättsföreningen kan exempelvis neka medlemskap om den sökande inte har ekonomi för att betala årsavgifterna eller om lägenheten inte ska användas som permanentbostad av den sökande (enligt HSBs normalstadgar). Bostadsrättsföreningen får inte neka medlemskap på grund av något som har med den tidigare bostadsrättshavaren att göra, exempelvis om denne har obetalda årsavgifter. I det fall medlemskap nekas kan köparen begära att medlemskapet prövas hos hyresnämnden. Hyresnämndens beslut kan i sin tur överklagas till hovrätten. 

Helt grundlöst nekande av medlemskap kan leda till skadeståndsansvar för föreningen.

Vad händer om köparen nekas medlemskap i bostadsrättsföreningen?

I det fall en köpare inte godkänns som medlem i bostadsrättsföreningen och inte heller Hyresnämnden har godkänt medlemskap går köpet åter. Det betyder att överlåtelseavtalet blir ogiltigt och eventuellt betalda belopp eller andra prestationer ska återbäras.

Jag vill föreslå något för bostadsrättsföreningen, lämna motion till bostadsrättsföreningen. Hur ska jag gå tillväga?

Som bostadsrättshavare finns det möjlighet att lämna in motioner till stämman. Motionen ska innehålla ett förslag till beslut. En bostadsrättshavare som inkommer med motion som uppfyller stadgarnas krav har rätt att få sin fråga behandlad på stämman.

Glöm inte att lämna in motionen i rätt tid, läs föreningens stadgar för att se när du senast ska lämna in din motion.

Styrelsen lägger vanligtvis fram ett förslag till beslut i motionsärenden men stämman beslutar i frågan genom omröstning. Mellan stämmorna kan bostadsrättshavare givetvis även vända sig till styrelsen för att framföra idéer och synpunkter.

Vad får styrelsen bestämma om och vad ska lämnas åt stämman att besluta om?

Styrelsen ansvarar för den löpande förvaltningen. Det innebär att styrelsen ansvarar för och beslutar om bland annat underhåll och reparationer av fastigheten. Således kan styrelsen besluta om exempelvis renovering av trapphus, storlek på årsavgifter och ordningsregler. Styrelsen hanterar även uthyrning av lokaler, förråd, arrenden m.m. Styrelsen ska, i sitt arbete, alltid beakta föreningens och medlemmarnas bästa. 

Styrelsen får däremot inte fatta beslut som innebär en förändring av en bostadsrättshavares lägenhet. Sådana beslut regleras särskilt i bostadsrättslagen. 

Typiska stämmobeslut är exempelvis beslut om väsentliga förändringar av bostadsrättsföreningens hus eller mark, beslut om förändringar av lägenhet, beslut om ändring av bostadsrättsföreningens insatser, ändring av stadgar, beslut om likvidation m.m. Är ni osäkra på om beslutet ska fattas av stämman eller styrelsen ring vår medlemsrådgivning 0771 472 472.

Kan styrelsen gå emot ett stämmobeslut?

Stämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ. Styrelsen är skyldig att verkställa stämmobesluten såvida besluten inte strider mot lag eller stadgar.

Av denna anledning är det viktigt att inte alltid låta stämman fatta beslut som ingår i den löpande förvaltningen. Ta exemplet att taket behöver renoveras. En åtgärd som är ett typiskt underhåll av föreningens hus, något som styrelsen ska fatta beslut om, även om det är väldigt kostsamt. Om styrelsen skulle lyfta frågan om renovering till stämman kan utgången bli att stämman antingen rösta för att utföra renovering eller mot att utföra renovering. Om stämman beslutar att inte utföra renovering måste styrelsen följa stämmans beslut. Då står föreningen där med hål i taket och en styrelsen som är handlingsförlamad. Det kan leda till oönskade följdskador, vilket inte är bra. 

Om din föreningen behöver hjälp eller stöd

Medlemmar i HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs medlemsrådgivning för generell juridisk rådgivning. Ring 0771 472 472.

HSBs jurister kan även bistå er bostadsrättsförening med specifik rådgivning mot löpande räkning. Skicka en e-post till juristerna@hsb.se så kontaktar någon av våra jurister er. Tillsammans går vi igenom ert ärende för att se vilket stöd ni behöver.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.