Följ HSB Riksförbund

Andelsförvärv av bostadsrätt – vad gäller?

Blogginlägg   •   Nov 30, 2018 16:18 CET

För några dagar sedan avgjorde Svea hovrätt ett ärende gällande andelsförvärv av bostadsrätt. HSB Riksförbunds jurist Viktoria Nielsen företrädde bostadsrättsföreningen i såväl hyresnämnden som i hovrätten. 

Andelar av en bostadsrätt överlåts på samma sätt som en hel bostadsrätt, men med angivande av andelens storlek, till exempel tio procent av bostadsrätten. När överlåtelsen underrättats bostadsrättsföreningen ska styrelsen i bostadsrättsföreningen ta ställning till om förvärvaren kan beviljas medlemskap. Om förvärvaren är make, sambo eller annan varaktigt sammanboende närstående person (exempelvis ett hemmaboende barn) till överlåtaren kan styrelsen enbart neka medlemskap om förvärvaren inte uppfyller de särskilda kraven i stadgarna. Om inget av de nyss beskrivna undantagen är för handen kan bostadsrättsföreningen, utan att exempelvis kontrollera förvärvarens ekonomiska status, neka medlemskap eftersom är ett andelsförvärv.

I avgörandet som kom från Svea hovrätt för några dagar sedan var situationen följande. En bostadsrättshavare köpte en bostadsrätt i syfte att kunna bereda sitt barnbarn boende i lägenheten. Bostadsrättshavaren fick tillstånd att upplåta lägenheten i andra hand under viss tid. Ett par månader innan tillståndet om upplåtelse i andra hand gick ut överlät bostadsrättshavaren tio procent av bostadsrätten till barnbarnet genom ett gåvobrev. Bostadsrättsföreningen avslog emellertid barnbarnets ansökan om medlemskap och anförde att det var fråga om ett andelsförvärv. Barnbarnet vände sig till hyresnämnden för prövning av frågan.

Hyresnämnden konstaterade inledningsvis att den som förvärvar en andel i en bostadsrätt får nekas medlemskap om inte annat framgår av stadgarna. Hyresnämnden betonade att detta innebär att bostadsrättsföreningen i stadgarna har full frihet att reglera rätten till medlemskap vid andelsförvärv, förutom andelsförvärv mellan makar och sambor som redan är lagstadgat. I bostadsrättsföreningens stadgar angavs att medlemskap vid andelsförvärv ska beviljas om bostadsrätten efter förvärvet innehas av makar, sambor eller andra med varandra varaktigt sammanboende närstående personer, vilket är följer av HSBs normalstadgar. Eftersom barnbarnet inte skulle bo tillsammans med farfadern konstaterade hovrätten att bostadsrättsföreningen haft rätt att neka medlemskap. Hovrätten tog alltså sikte på hur de närstående skulle bo efter förvärvet.

Barnbarnet överklagade till hovrätten, men hovrätten kom inte till någon annan slutsats än hyresnämnden och avslog överklagandet. Barnbarnet beviljades alltså inte medlemskap och gåvan är därmed ogiltig.

Det är vanligt förekommande att bostadsrättsföreningar tillåter andelsöverlåtelser likt den i avgörandet aktuella överlåtelsen. Det är viktigt att bostadsrättsföreningar som är mer generösa än vad lag och stadgar föreskriver är medvetna om det och förstår vilka, i vissa fall negativa, situationer som kan uppstå med anledning av sin generositet. 

HSBs jurister kan hjälpa er förening

Medlemmar i HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs medlemsrådgivning för generell juridisk rådgivning. Ring 0771 472 472.

HSBs jurister kan även bistå er bostadsrättsförening med specifik rådgivning, klicka här för att veta mer. Tillsammans går vi igenom ert ärende för att se vilket stöd ni behöver. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.