Gå direkt till innehåll
Andrahandsupplåtelse - Vård av anhörig och inför pension

Blogginlägg -

Andrahandsupplåtelse - Vård av anhörig och inför pension

Ska du ansvara för vården av en anhörig eller vill du köpa en bostadsrätt för att bosätta dig i efter pensioneringen? När har man egentligen skäl för andrahandsupplåtelse?


Vård av anhörig

Om bostadsrättshavaren vill hyra ut sin lägenhet för att under en viss tid bo någon annanstans på grund av vård av anhörig så ska det anses utgöra ett godtagbart skäl så länge det finns ett rimligt behov för bostadsrättshavaren att behålla lägenheten (Prop. 2013/14:142 s 13). Enligt Hyresnämnden krävs det att det rör direkt vård av anhörig och inte enbart stöd i vardagen. För att kunna styrka ett sådant förhållande kan det krävas ett intyg som visar att det föreligger behov av vård.


Inför pension

Ytterligare ett skäl som kan anses utgöra ett godtagbart skäl för andrahandsuthyrning är när en bostadsrättshavare köper en bostadsrätt i syfte att bosätta sig i den efter pensioneringen. För att det ska vara ett godtagbart skäl behöver det vara en rimlig tid kvar till pension samt att det finns konkreta planer att faktiskt gå i pension.

I ett avgörande från Hyresnämnden i Malmö (Ä 1886-14) hade en 49-årig bostadsrättshavare en lägenhet som denne inte var bosatt i för tillfället och ansökte därför om tillstånd för en andrahandsupplåtelse med grunden att lägenheten var till för bosättning efter pensionen. Hyresnämnden angav att det saknades konkreta planer för pensionering samt att avståndet mellan bostadsrättshavarens bostäder endast var 9 kilometer. På dessa grunder nekades tillstånd för andrahandsupplåtelsen. I ett ärende med liknande omständigheter medgavs tillstånd för en andrahandsupplåtelse för en bostadsrättshavare som var 63 år gammal (Ä 497-15).

I ytterligare ett avgörande från Hyresnämnden (Ä 2869-14) angav bostadsrättshavaren både arbete på annan ort och pensionering som skäl. Bostadsrättshavaren nekades tillstånd på grund av bland annat saknad avsikt att flytta till lägenheten eftersom hon var folkbokförd med sin make i en villa som hon ägde med sin make och inte visade någon avsikt att flytta till prövningslägenheten vid årsskiftet.

Kontakta oss!

Medlemmar, förtroendevalda och anställda hos HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs juridiska rådgivning på telefonnummer 0771-472 472 för generell juridisk rådgivning.

HSBs jurister bistår gärna er bostadsrättsförening (både medlemsföreningar, föreningar som inte är medlemmar och övriga fastighetsägare) med specifik juridisk rådgivning eller företräder er som ombud, klicka här för kontaktuppgifter eller om ni vill veta mer.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Juristerna

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund

Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden