Gå direkt till innehåll
Anmäl verklig huvudman till Bolagsverket

Blogginlägg -

Anmäl verklig huvudman till Bolagsverket

Många HSB-föreningar har i dagarna fått information från Bolagsverket med anledning av registrering av verklig huvudman. Den 1 augusti trädde nya regelverk i kraft och juridiska personer ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. Syftet med de nya lagarna är att underlätta arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

För befintliga företag och föreningar (de som var registrerade den 1 augusti 2017 när lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän (”LRVH”) började gälla) måste anmäla verklig huvudman senast den 1 februari 2018.

Via denna länk anmäler ni verklig huvudman till Bolagsverket. Under mer information finner ni definiitioner på verklig huvudman.

Vem ansvar för anmälan?

Det är varje juridisk person som är självständigt ansvarig för anmälan. Som HSB-förening/bolag ansvarar ni för att anmäla era egna förhållanden (alltså förekomsten eller frånvaron av verklig huvudman för er HSB-förening och ev. bolag ni har). Era bostadsrättsföreningar har ett eget ansvar att anmäla men självklart kan ni ge stöd genom information med mera.

Vem är verklig huvudman?

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar HSB-föreningen eller bostadsrättsföreningen. En person kan kontrollera en HSB-förening eller bostadsrättsförening på olika sätt, exempelvis:

  • ha mer än 25 procent av rösterna
  • ha rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna.

Det kan även finnas avtal eller bestämmelser i exempelvis stadgarna som gör att en person är verklig huvudman.

Närstående

Om en person äger eller kontrollerar en bostadsrättsförening tillsammans med närstående, ska deras kontroll räknas samman. Närstående är maka/make/sambo/registrerad partner, föräldrar, barn och barnens makar/sambo/registrerade partners.

”Verklig huvudman” ska dock utses enligt Penningtvättslagen – vid kundkännedomskontrollerna

En situation som är helt frikopplat från ovanstående anmälan till Bolagsverket är det nya kravet enligt Penningtvättslagen att inom ramen för kundkännedomsåtgärderna "utse" en verklig huvudman för de kunder som är juridiska personer (såsom bostadsrättsföreningar) och som inte har någon "riktig" verklig huvudman. Den ”syntetiska” verkliga huvudmannen som utses föreslås vara ordförande och ska behandlas som en ”riktig” verklig huvudman, t.ex. vad gäller kontroll av person i politiskt utsatt ställning (PEP).

Bakgrund

Kravet på att registrera verklig huvudman tillkom i samband med fjärde penningtvättsdirektivet, vilket i svensk rätt huvudsakligen implementerats genom lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (”PTL”) och lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän (”LRVH”). De båda lagarna trädde ikraft den 1 augusti i år. Enligt LRVH ska juridiska personer som träffas av lagen, såsom aktiebolag, bostadsrättsföreningar och ekonomiska föreningar, anmäla sin/sina verkliga huvudmän till Bolagsverket. Finns ingen verklig huvudman ska även detta anges.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Maria Lyckesjö, tillbaka från semester 5 aug

Maria Lyckesjö, tillbaka från semester 5 aug

Presskontakt pressekreterare 070-771 43 00
André Johansson, tillbaka från semester 12 aug

André Johansson, tillbaka från semester 12 aug

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

Primär presskontakt sommar

Presskontakt Åke Johansson HSB Riksförbund 070 648 89 66

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund

Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden