Gå direkt till innehåll
Avsägelse av bostadsrätt

Blogginlägg -

Avsägelse av bostadsrätt

Om en bostadsrättshavare inte längre vill ha kvar sin bostadsrätt är det vanligt att bostadsrättshavaren säljer sin lägenhet eller på annat sätt ser till att lägenheten får en ny innehavare. I sällsynta fall kan det dock vara så att en bostadsrättshavare inte lyckas hitta en köpare eller på annat sätt bli av med bostadsrätten. En sådan situation kan vara besvärlig för bostadsrättshavaren, eftersom bostadsrättshavaren är skyldig att fortsätta betala avgiften till bostadsrättsföreningen. Något många inte känner till är att det i sådana lägen kan vara möjligt att lämna tillbaka bostadsrätten till bostadsrättsföreningen och på så sätt bli fri från sina förpliktelser som bostadsrättshavare.

Enligt bostadsrättslagen är det möjligt att under vissa förutsättningar avsäga sig en bostadsrätt. En avsägelse innebär att bostadsrättshavaren lämnar tillbaka bostadsrätten till bostadsrättsföreningen och samtidigt avstår från att få ersättning för bostadsrätten. Om en bostadsrättshavare avsäger sig sin bostadsrätt har bostadsrättshavaren alltså inte rätt att få tillbaka exempelvis insats eller upplåtelseavgift som betalats för bostadsrätten.

En förutsättning för att en bostadsrättshavare ska få avsäga sig sin bostadsrätt är att bostadsrätten varit upplåten med bostadsrätt i minst två år. Det ska alltså ha gått minst två år sedan bostadsrätten uppläts med bostadsrätt för första gången. Om detta krav uppfylls är bostadsrättsföreningen skyldig att ta emot bostadsrätten.

En avsägelse ska göras skriftligen hos bostadsrättsföreningens styrelse. Enligt lag övergår bostadsrätten till föreningen vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från avsägelsen. Om bostadsrättshavaren vill kan bostadsrättshavaren i avsägelsen ange att bostadsrätten ska övergå till föreningen vid en senare tidpunkt än så.

Det är först när bostadsrätten har övergått till bostadsrättsföreningen som en bostadsrättshavare blir fri från sina förpliktelser. Fram till att bostadsrätten övergår till föreningen är den som avsagt sig bostadsrätten fortfarande att betrakta som bostadsrättshavare och har samma rättigheter och skyldigheter som vanligt. Bostadsrättshavaren får således fortsätta att bo i lägenheten under avsägelsetiden, men är också skyldig att exempelvis betala avgiften och underhålla lägenheten.

När bostadsrätten väl har övergått till bostadsrättsföreningen ska föreningen försöka att sälja lägenheten utan förlust. Under vissa förutsättningar är det även möjligt för föreningen att fatta beslut vid en föreningsstämma om att bostadsrätten istället ska upphöra. Det sistnämnda kan exempelvis vara aktuellt om det inte går att hitta en ny köpare, men det går att hitta någon som vill hyra lägenheten. 

Kontakta oss

Medlemmar, förtroendevalda och anställda hos HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs juridiska rådgivning på telefonnummer 0771-472 472 för generell juridisk rådgivning.

HSBs jurister bistår gärna er bostadsrättsförening (både medlemsföreningar, föreningar som inte är medlemmar och övriga fastighetsägare) med specifik juridisk rådgivning eller företräder er som ombud, klicka här för kontaktuppgifter eller om ni vill veta mer. 

Ämnen

Presskontakt

Ina Westerström

Ina Westerström

Fastighetsjurist

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 674 000 medlemmar
ca 4 000 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
25 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm