Följ HSB Riksförbund

Behandling av personuppgifter med anledning av coronaviruset i bostadsrättsföreningar

Blogginlägg   •   Apr 24, 2020 09:46 CEST

Med anledning av coronaviruset uppkommer nya frågor om vilka uppgifter som bostadsrättsföreningar får registrera, lagra och dela med sig av inom och utanför organisationen.

Situationen kan kräva att information snabbt måste samlas in för att vidta nödvändiga åtgärder. Samtidigt är uppgifter om hälsa känsliga personuppgifter. Det ställer höga krav på hur vi hanterar informationen. Som bostadsrättsförening bör ni undvika att systematiskt samla in uppgifter om eventuella sjukdomar om boende eller deras anhöriga.

När det gäller coronaviruset och personuppgifter är det viktigt att känna till följande:

  • Uppgifter om att någon är smittad av coronavirus räknas som en personuppgift om hälsa.
  • Uppgifter om att en boende har återvänt från ett så kallat riskområde anses inte som en personuppgift om hälsa.
  • Uppgifter om att någon är i ”karantän” (med innebörden att hen av försiktighetsskäl stannar hemma) anses inte som en personuppgift om hälsa, om den inte innehåller närmare information om orsaken.
  • Uppgifter om att någon är satt i karantän enligt smittskyddslagen är däremot sannolikt en personuppgift om hälsa.
  • En uppgift om hälsa är en känslig personuppgift.

Huvudregeln är att behandling av känsliga personuppgifter är förbjuden, men bostadsrättsföreningar får behandla känsliga personuppgifter när det är nödvändigt för att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag. De åtgärder som en bostadsrättsförening vidtar får heller aldrig gå så långt att bostadsrättsföreningen i praktiken tar sig an uppgifter som myndigheter ska hantera.

Datainspektionen vill dock i ett inlägg på deras hemsida betona att dataskyddsförordningen inte hindrar de nödvändiga åtgärder som behöver vidtas för att minska smittspridningen av coronaviruset. Men att det däremot är viktigt att enskildas rätt till privatliv och skyddet för personuppgifter värnas, även under dessa speciella omständigheter.

Läs mer på datainspektionens hemsida (https://www.datainspektionen.se/nyheter/coronavirus-och-personuppgifter/

Kontakta oss

Medlemmar i HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs medlemsrådgivning för generell juridisk rådgivning. Ring 0771 472 472. Tillsammans går vi igenom ärendet och ser till att ni får rätt stöd.

HSBs jurister bistår gärna er bostadsrättsförening (både medlemsföreningar, föreningar som inte är medlemmar och övriga fastighetsägare) med specifik juridisk rådgivning eller företräder er som ombud, klicka här för kontaktuppgifter eller om ni vill veta mer.