Gå direkt till innehåll
Bostadsrättsföreningens ansvar för skyddsrum

Blogginlägg -

Bostadsrättsföreningens ansvar för skyddsrum

Bostadsrättsföreningens ansvar för skyddsrum

Även om det i dagsläget inte finns ett överhängande hot om krig i Sverige är det med tanke på världsläget och den svenska överbefälhavarens uttalande i veckan ändå bra att förbereda sig så gott det går. De senaste åren har stora satsningar gjorts på det svenska försvaret för att stärka Sveriges säkerhet. Det är dock viktigt att satsningar görs på alla nivåer. I veckans blogginlägg ska vi gå igenom vilket ansvar bostadsrättsföreningar har, särskilt i fråga om skyddsrum.

Vad är ett skyddsrum?

Ett skyddsrum karakteriseras som ett rum med förstärkta väggar och dörrar, designat för att stå emot tryckvågor från bomber, brand och nedfallande bråte från skadade byggnader. Dessa rum är oftast placerade i källarplanet och utrustade med speciell ventilation samt luftslussar för att minimera påverkan från exempelvis giftiga gaser.

Vad har bostadsrättsföreningen för ansvar?

Om det finns ett eller flera skyddsrum i bostadsrättsföreningens fastighet har bostadsrättsföreningen i egenskap av fastighetsägare ett ansvar för dessa skyddsrum. Det är i dessa fall viktigt att känna till de underhållskrav som finns och även se till att de upprätthålls. Bristande ansvar kan resultera i eventuella viten.

Bostadsrättsföreningen ansvarar bland annat för att märka fastigheten med en skyddsrumsskylt, se till att golvbrunnens avstängningsanordningsmekanism fungerar samt att regelbundet underhålla skyddsrumsdörrarna. Som fastighetsägare ansvarar bostadsrättsföreningen även för att ett skyddsrum vid behov och inom 48 timmar görs i ordning för att användas för sitt avsedda ändamål.

Vad menas med att ”ställa i ordning ett skyddsrum”?

Att göra i ordning ett skyddsrum innebär att förbereda rummet för att möta yttre hot. Om skyddsrummet för närvarande används för andra ändamål, som cykel- eller lägenhetsförråd, måste det tömmas för att kunna fungera som ett skyddsrum och skydda människor istället. Därtill behöver tillgången till vatten, fungerande värme, ventilation och toalettmöjligheter säkerställas.

Det exakta tillvägagångssättet är beroende på skyddsrummets storlek, konstruktion och gällande tekniska bestämmelser. Du kan läsa mer om det på MSBs hemsida (MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

Var finns skyddsrummen i Sverige?

Skyddsrum finns utspridda över hela landet, särskilt i tätorter och större städer. Många av dessa skyddsrum är lokaliserade i källare på flerbostadshus, vilket innebär att bostadsrättsföreningar ofta har ansvaret för dessa utrymmen. Cykel- eller lägenhetsförråd kan omvandlas till skyddsrum vid behov. Totalt finns omkring 65 000 skyddsrum i Sverige, med en kapacitet att husera 7 000 000 människor.

På MSBs hemsida kan du se var skyddsrummen finns (MSBs Skyddsrumskarta)

Kontakta oss

Sammanfattningsvis har bostadsrättsföreningar med skyddsrum i sin fastighet ett omfattande och viktigt ansvar. Om ni inte redan har gjort det är det lägligt att se över skyddsrummens skick och underhållsplan. Det rekommenderas även att fastighetsägare utarbetar en handlingsplan för att kunna agera snabbt vid behov.

Medlemmar, förtroende valda och anställda hos HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs juridiska rådgivning för generell juridisk rådgivning på telefonnummer 0771 472 472. Vi kan även bistå er bostadsrättsförening med specifik rådgivning mot löpande räkning. Klicka här för att veta mer. Tillsammans går vi igenom ert ärende för att se vilket stöd ni behöver.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Jennifer Rudepalm

Jennifer Rudepalm

Fastighetsjurist

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden