Gå direkt till innehåll
​Coworking i bostadsrättsföreningar

Blogginlägg -

​Coworking i bostadsrättsföreningar

Den rådande pandemin har verkligen tvingat fram nya arbetssätt, inte minst i storstäderna. Samtidigt står många föreningar med tomma lokaler på grund av att verksamheter har tvingats lägga ner. Tillhör ni en av föreningarna som funderar på att nyttja era tomma lokaler till att skapa ytor för coworking (ibland co-working, eller kontorskollektiv på svenska) för att möta upp de nya arbetssätten? I så fall har ni en hel del att tänka på.

Våra jurister tipsar att ni noggrant utreder vad som gäller för en sådan gemensamhetslokal, speciellt i tider av en pandemi. Nedan följer några frågor som är värda att utreda särskilt noga:

  1. Hur ska lokalen få nyttjas och av vem (bara medlemmar eller även externa)? Om man ska hyra ut platser till externa personer eller bolag mot ersättning är det viktigt att tänka på att föreningen inte råkar ingå hyresavtal, om en sådan avsikt inte finns.
  2. Hur många personer får vistas i lokalen samtidigt? Det är viktigt att hålla koll på hur många personer som får inrymmas i lokalen samtidigt enligt gällande regler och rekommendationer.
  3. Vart planerar ni att ha coworking-ytan? Tar ni i anspråk gemensam yta i föreningen för att bygga om den på något vis? Vad behöver ni i så fall för typ av beslut om förändringen av ytan: Stämmo- eller styrelsebeslut? Kan förändringen även komma att innebära förändring av lägenhet? Undersök detta innan ni genomför några ändringar av lokalen.
  4. Tänk på att skapa en tydlig policy för användningen av coworking-ytan. Vad får man till exempel göra i lokalen och hur bokar man en plats?
  5. Ytan kommer vara förknippad med kostnader för sådant som städning och underhåll med mera. Hur ska detta bekostas? Ska de ingå i årsavgiften eller betalas av användare?
  6. Ska det finnas någon extra service såsom Wifi, skrivare och kaffestation? Hur ska betalningen för denna extra service ske?
  7. Om förening erbjuder en arbetsyta, finns då skyldighet att säkerställa viss ljussättning, ventilation etc.?
  8. Uppkommer någon skatte- eller momsplikt?
  9. Tänk på fastighetsägaransvaret som omfattar bland annat brandskyddet.
  10. Hur ska hanteringen av personuppgifter ske? Det är värt att ha en tydlig rutin för hur man ska hantera de personuppgifter som lämnas till föreningen med anledning av användningen coworking-ytan.

Kontakta oss

Medlemmar, förtroendevalda och anställda hos HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs juridiska rådgivning på telefonnummer 0771-472 472 för generell juridisk rådgivning.

HSBs jurister bistår gärna er bostadsrättsförening (både medlemsföreningar, föreningar som inte är medlemmar och övriga fastighetsägare) med specifik juridisk rådgivning eller företräder er som ombud, klicka här för kontaktuppgifter eller om ni vill veta mer.

Ämnen

Kontakter

Agnes Zetterblad

Agnes Zetterblad

Fastighetsjurist

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden