Gå direkt till innehåll
Får man renovera bostadsrättslägenheten hursomhelst?

Blogginlägg -

Får man renovera bostadsrättslägenheten hursomhelst?

Nu när vårsolens strålar kikar fram börjar det bli dags att se över semesterveckorna. Många har redan nu siktet inställt på sommarens planer; varma kvällar på balkongen, grillen ska gå på högvarv och kanske ett och annat renoveringsprojekt i lägenheten. Under semestern finns förhoppningsvis gott om tid för den där renoveringen som aldrig blev av i vintras. Men får man verkligen renovera sin bostadsrättslägenhet hursomhelst? Nedan ska vi kika lite närmare på några av de vanligaste frågorna.

Måste jag ha tillstånd för att renovera min lägenhet?

Huvudregeln är att du inte behöver tillstånd från styrelsen för att renovera den egendom som du som bostadsrättshavare har underhålls- och reparationsansvar för enligt lag och stadgar. Bostadsrättshavaren ansvarar exempelvis för ytskikt på lägenhetens väggar, golv och tak samt för inredning i lägenheten såsom köksinredning och sanitetsporslin. Att byta parkettgolv i sovrummet, luckor i köket eller måla om vardagsrummet är alltså sådant som du kan göra utan tillstånd från styrelsen.

När behöver jag tillstånd för att renovera min lägenhet?

Även fast huvudregeln är att tillstånd inte krävs för att renovera bostadsrättshavarens delar av lägenheten, krävs styrelsens tillstånd i vissa andra situationer. Så är exempelvis fallet om du planerar att utföra åtgärder som innebär ingrepp i bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten eller om du planerar någon annan väsentlig förändring av lägenheten. Tillstånd krävs även för att få göra ingrepp i huset och den fasta egendom som bostadsrättsföreningen i övrigt har underhålls- och reparationsansvaret för. Att riva hela eller delar av bärande väggar, göra ingrepp i husets fasad eller genomföra renoveringar av kök och badrum som innebär att du behöver göra ingrepp i husets ventilation eller ledningar för vatten och avlopp, är alltså ingrepp som kräver tillstånd från styrelsen.

När kan styrelsen neka tillstånd till min renovering?

Styrelsens möjlighet att vägra att medge tillstånd är olika omfattande beroende på vilka åtgärder du vill genomföra.

Om du vill genomföra åtgärder som innefattar ingrepp i bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme gas eller vatten eller genomföra någon annan väsentlig förändring av lägenheten kan styrelsen bara neka tillstånd om styrelsen kan visa att åtgärden innebär påtaglig skada eller olägenhet för bostadsrättsföreningen. Det är du som bostadsrättshavare som ska presentera tillräckligt med material för att styrelsen ska kunna genomföra en noggrann tillståndsprövning. 

Om du vill utföra en åtgärd utanför lägenhetens fysiska gränser kan styrelsen alltid vägra att medge tillstånd. I en sådan situation behöver inte styrelsen visa att ingreppet är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Om du exempelvis tycker att ljusinsläppet i vardagsrummet är alldeles för dåligt och vill sätta in ett extra fönster eller kanske vill installera air-condition i lägenheten och måste göra ingrepp i husets fasad, kan styrelsen alltså vägra att medge tillstånd. Detta beror på att ingreppet görs utanför lägenhetens fysiska gränser i egendom som bostadsrättsföreningen har underhålls- och reparationsansvar för.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan konstateras att man inte får renovera sin bostadsrättslägenhet hursomhelst. Vissa åtgärder kräver styrelsens tillstånd. Innan du påbörjar dina renoveringsprojekt i sommar bör du därför se över vilka åtgärder du vill genomföra och undersöka om dessa kräver tillstånd från styrelsen i din bostadsrättsförening. Om tillstånd krävs kan det redan nu vara en idé att samla in och presentera material för att få dina renoveringsplaner godkända i tid.

Kontakta oss

Medlemmar, förtroendevalda och anställda hos HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs juridiska rådgivning för generell juridisk rådgivning på telefonnummer 0771 472 472. Vi kan även bistå er bostadsrättsförening med specifik rådgivning mot löpande räkning. Klicka här för att veta mer. Tillsammans går vi igenom ert ärende för att se vilket stöd ni behöver.

Ämnen

Presskontakt

Carolina Öholm

Carolina Öholm

Fastighetsjurist

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 674 000 medlemmar
ca 4 000 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
25 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm