Gå direkt till innehåll
Får medlemmar i en brf behandlas olika? -Ja, i vissa fall!

Blogginlägg -

Får medlemmar i en brf behandlas olika? -Ja, i vissa fall!

En mycket viktig och grundläggande princip i en bostadsrättsförening är den så kallade likhetsprincipen. Den innebär kortfattat att medlemmar i en bostadsrättsförening ska behandlas lika. Det är inte ovanligt att detta påtalas i olika sammanhang – du har säkert hört talas om principen.

Behandlas lika − i liknande situationer

Likhetsprincipen innebär, precis som den låter, att medlemmar ska behandlas lika − i liknande situationer.

En bostadsrättsförening kan dock göra avsteg från likhetsprincipen om föreningen kan visa att avsteget är sakligt motiverat. Detta har avgjorts av högsta domstolen i ett mål från 2009 (NJA 2009 s. 550). Domstolen avgjorde ett mål där två medlemmar fick bygga balkonger men en tredje nekades. Föreningens skäl till att den tredje medlemmen nekades att bygga en balkong var främst estetiska och arkitektoniska. Hovrätten fann dock att föreningens avslagsbeslut var sakligt motiverat och att avsteg från likhetsprincipen därför kunde ske. 

Avgifter och uteslutning: höga krav på likabehandling

Det finns två situationer där utrymmet för att behandla medlemmar olika är väldigt begränsat. Den första gäller avgifter till föreningen och den andra är frågan om uteslutning av medlemmar. I de fallen är utrymmet mycket litet för mer godtyckliga bedömningar och kraven på likabehandling är väldigt höga.

Sträva efter att behandla lika

Även om likhetsprincipen medger ett visst handlingsutrymme är det ändå viktigt att beakta den grundtanke som principen lämnar oss med. Att alla medlemmar ska behandlas lika. Det är en viktig grund och en förutsättning för att en bostadsrättsförening i längden kunna erbjuda ett bra boende för alla medlemmar.

Kontakta oss

Medlemmar i HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs medlemsrådgivning för generell juridisk rådgivning. Ring 0771 472 472. Tillsammans går vi igenom ärendet och ser till att ni får rätt stöd.

HSBs jurister bistår gärna er bostadsrättsförening (både medlemsföreningar, föreningar som inte är medlemmar och övriga fastighetsägare) med specifik juridisk rådgivning eller företräder er som ombud, klicka här för kontaktuppgifter eller om ni vill veta mer. 

Ämnen

Presskontakt

Maria Mati

Maria Mati

Fastighetsjurist Juridik

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 674 000 medlemmar
ca 4 000 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
25 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm