Gå direkt till innehåll
Folkbokföring

Blogginlägg -

Folkbokföring

Folkbokföringsuppgifter är av avgörande betydelse för många fastighetsägare som utreder olovliga andrahandsupplåtelser och andra oriktiga hyresförhållanden. Folkbokföringsuppgifterna utgör ofta stor del av den bevisning som fastighetsägare åberopar för att styrka sina påståenden om ett visst boendeförhållande. I det här inlägget förklarar HSB Riksförbunds fastighets- och bolagsjurist Andrés Hammar vad exempelvis bostadsrättsföreningar bör tänka på när det kommer till folkbokföring.

Man måste folkbokföra sig på rätt adress

Utgångspunkten i folkbokföringslagen är att ens folkbokföring ska reflektera den verkliga bosättningen men det är inte särskilt ovanligt att uppgifterna inte överensstämmer med verkligheten.

Det kan handla om andrahandshyresgäster som är bosatta på en adress utan att vara folkbokförda där för att undvika att bli påkomna eller en lägenhetsinnehavare som står folkbokförd på en adress men i själva verket är bosatt på annat håll. Ibland kan det handla om rent slarv medan det i vissa fall kan finnas ett syfte bakom att folkbokföra sig på fel adress.

Det kan utgöra ett brott att folkbokföra sig på fel adress

Det kan vara brottsligt att folkbokföra sig på en adress som inte reflekterar de verkliga boendeförhållandena. Det straffrättsliga ansvaret träder i kraft om personen med uppsåt lämnat en oriktig uppgift till grund för ett beslut om folkbokföring eller underlåtit att anmäla en folkbokföringsändring och detta inneburit att felaktiga uppgifter registreras i folkbokföringen.

Skatteverket har anmälningsplikt vid misstanke om den här typen av brott och har även fått i uppdrag att utreda omfattningen av felaktig folkbokföring.

Det kan vara svårt att avgöra när det finns skyldighet att göra en folkbokföringsanmälan, särskilt i fall då man har växlat boende. I folkbokföringslagen anses en person vara bosatt på den fastighet där han eller hon regelmässigt tillbringar eller, när byte av bostad har skett, kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila.

Allteftersom fler åtal väcks får vi mer praxis som reder ut de olika gränsdragningarna, högsta domstolen har till exempel meddelat prövningstillstånd i ett mål där en man blivit dömd för folkbokföringsbrott då han underlåtit att göra en folkbokföringsanmälan till skatteverket i samband med att han skulle provsammanbo i sin flickväns lägenhet. Mannen friades i tingsrätten men dömdes i hovrätten.

Vad bör fastighetsägaren göra?

För fastighetsägare som misstänker att folkbokföringsuppgifter bland de boende i huset inte stämmer överens med verkligheten eller att lägenheter upplåts olovligt i andrahand rekommenderar HSB Riksförbund att ta hjälp att utreda saken. Det finns utarbetade metoder för att göra en mer övergripande kontroll för att därefter rikta in sig på de konkreta avvikelserna.

Det kan finnas naturliga förklaringar till avvikelserna men det brukar gå att avfärda dessa tidigt för att därefter fokusera utredningsåtgärderna på de avvikelserna där det uppenbarligen är något som inte står rätt till. Det kan till exempel vara tal om en stor omsättning av personer folkbokförda på en och samma adress eller där lägenhetsinnehavaren inte är folkbokförd på den aktuella lägenheten.

Kontakta oss

Medlemmar, förtroendevalda och anställda hos HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs juridiska rådgivning på telefonnummer 0771-472 472 för generell juridisk rådgivning.

HSBs jurister bistår gärna er bostadsrättsförening (både medlemsföreningar, föreningar som inte är medlemmar och övriga fastighetsägare) med specifik juridisk rådgivning eller företräder er som ombud, klicka här för kontaktuppgifter eller om ni vill veta mer.

Ämnen

Kontakter

Agnes Zetterblad

Agnes Zetterblad

Fastighetsjurist

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden