Gå direkt till innehåll
Fusion av bostadsrättsföreningar – det här måste ni veta

Blogginlägg -

Fusion av bostadsrättsföreningar – det här måste ni veta

Drömmer ni om hur det skulle vara om er bostadsrättsförening och grannföreningen skulle gå samman och bli en? Här kommer tips från experten.


En sammanslagning stavas på juridiska ”fusion” och med det menas själva förfarandet för att slå ihop två juridiska enheter. En fusion är inte bara en juridisk manöver utan det kräver en hel del hantering av andra frågor som medlemmar, anställda, avtal, samarbetspartners m.m. Här kommer juristens fem tips på vad ni bör tänka på om ni står i fusionstankar.

  1. En fusion kan innebära många fördelar för bostadsrättsföreningarna. Till exempel mindre ekonomisk sårbarhet, större muskler i upphandlingar och lägre kostnader för administration. Synergieffekterna kan bli många. Det är viktigt att tidigt hitta dessa så att ni har ett tydligt mål att sträva mot.


  2. Utred förutsättningarna för fusion tidigt. Det kan finnas vissa olikheter mellan era bostadsrättsföreningar som kraftigt kan försvåra genomförandet av en fusion. T.ex. att insatserna i de båda föreningarna är olika.


  3. Tillsätt en arbetsgrupp med representanter från alla inblandade föreningar. Arbetet med fusionen ska inte behöva tynga styrelsemöten eller störa den löpande förvaltningen.


  4. Gör en ordentlig undersökning (företagsundersökning/due dilligance) av de fusionerande bostadsrättsföreningar. Kontrollera bland annat ekonomi, rättsliga förhållanden (avtal), byggnader, lägenheter, insatser, andelstal, avgifter, tvister, fordon, fastighetsinnehav, hyresgäster m.m.


  5. Ha en transparent kommunikation med medlemmarna. Berätta vad som händer, varför och hur detta kommer påverka dem. Vissa kanske inte kommer påverkas alls, andra kanske kommer få sänkt årsavgift, vissa kanske kommer få höjd årsavgift. Glöm inte att det är medlemmarna som bestämmer så det är viktigt att få med alla på tåget.

Fusion av juridiska enheter behöver inte vara svårt. Men det rör ofta stora värden och komplexa ekonomiska och juridiska överväganden. Därtill är det en hel del myndighetskontakt samt dokument som behöver upprättas. Det kan därför vara klokt att som lekmannastyrelse kroka arm med en samarbetspartner som är expert på området.

Kontakta oss 

Att vi på HSB kan samverkan är väl ingen nyhet. Det har legat i vårt DNA i snart 100 år. Därför är det inte så konstigt att våra jurister är bäst i klassen på att ta samverkan till nya nivåer genom fusion. Går ni i fusionstankar? Kontakta oss.

Medlemmar, förtroende valda och anställda hos HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs juridiska rådgivning för generell juridisk rådgivning på telefonnummer 0771 472 472. Vi kan även bistå er bostadsrättsförening med specifik rådgivning mot löpande räkning. Klicka här för att veta mer. Tillsammans går vi igenom ert ärende för att se vilket stöd ni behöver. 

Ämnen

Presskontakt

Lucas Rehn

Lucas Rehn

Regelefterlevnadsansvarig

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 674 000 medlemmar
ca 4 000 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
25 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm