Gå direkt till innehåll
Har hyresvärden rätt att komma in i min lägenhet?

Blogginlägg -

Har hyresvärden rätt att komma in i min lägenhet?

Innehar man en hyresrätt disponerar man i princip exklusivt över denna. Det händer dock att hyresvärden behöver komma in i lägenheten för att exempelvis utföra arbete. Men har hyresvärden rätt att kräva att få komma in i en hyresrätt? Och vad händer om hyresgästen vägrar släppa in hyresvärden?

Jordabalkens regler

Enligt 12 kap. 26 § jordabalken (1970:994) har hyresvärden rätt att omedelbart få tillträde till lägenheten om det krävs för att utöva nödvändig tillsyn eller utföra förbättringsarbeten som inte kan uppskjutas utan skada. Med förbättringsarbeten avses både faktiska förbättringar och reparationer. Att dessa arbeten inte kan uppskjutas utan skada syftar på brådskande händelser, t.ex. vattenskador eller liknande som kräver att hyresvärden omgående får tillträde till lägenheten.

Även mindre brådskande förbättringsarbeten kan behöva utföras i en lägenhet. Om dessa inte vållar väsentligt hinder eller men i nyttjanderätten av lägenheten får hyresvärden komma in i lägenheten om hyresgästen får veta detta minst en månad i förväg. Om de arbeten som hyresvärden vill ska genomföras inte är brådskande och dessutom vållar hyresgästen väsentligt hinder eller men i nyttjanderätten av lägenheten har hyresgästen möjlighet att säga upp hyresavtalet inom en vecka från det att meddelande om arbetet mottagits.

Om hyresgästen inte släpper in hyresvärden

Det finns med andra ord ett flertal tillfällen där man som hyresgäst är skyldig att bereda hyresvärden tillträde till sin lägenhet. Men vad händer om man trots det vägrar släppa in hyresvärden? I samma bestämmelse, 12 kap. 26 § jordabalken, stadgas att om hyresgästen inte släpper in hyresvärden när denna har rätt till det kan hyresvärden ansöka om särskild handräckning hos Kronofogden. Beviljas en ansökan om särskild handräckning kan Kronofogden också verkställa beslutet. Närmare bestämmelser om särskild handräckning finns i lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning.

Vägrat tillträde är dessutom en förverkandegrund enligt 12 kap. 42 § 10 p. jordabalken. I bestämmelsen stadgas att hyresrätten är förverkad och hyresvärden är berättigad att säga upp avtalet att upphöra i förtid om tillträde till lägenheten vägras i strid med 12 kap. 26 § jordabalken och hyresgästen inte kan visa någon giltig ursäkt. Innan uppsägning kan ske behöver en rättelseanmodan skickas till hyresgästen. Rättelseanmodan ska vara utformad på ett visst sätt för att vara giltig. Om en hyresgäst vägrar att ge föreningen tillträde rekommenderas därför att ta hjälp av en jurist för att komma vidare med ärendet och för att säkerställa att ärendet hanteras på rätt sätt.

Behöver din bostadsrättsförening juridisk hjälp?

Vi har lösningen för er! Vi erbjuder skräddarsydd rådgivning för bostadsrättsföreningar, även för föreningar som inte är medlemmar i HSB och övriga fastighetsägare. Läs mer om vårt erbjudande och kontakta oss här. Tillsammans går vi igenom ditt ärende och ger er det stöd ni behöver.

Om ni är medlemmar i HSB, förtroendevalda eller anställda inom HSB kan du även ringa HSBs juridiska rådgivning på 0771 472 472. Via rådgivningen får du kostnadsfri generell juridisk rådgivning inom HSBs verksamhetsområde.

Ämnen

Kontakter

Agnes Zetterblad

Agnes Zetterblad

Fastighetsjurist

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden