Gå direkt till innehåll
Helt digitala stämmor blir möjliga i bostadsrättsföreningar

Blogginlägg -

Helt digitala stämmor blir möjliga i bostadsrättsföreningar


Den 1 januari 2024 träder en lagändring i kraft som möjliggör för bostadsrättsföreningar att hålla helt digitala stämmor.

En bostadsrättsförening som vill utnyttja möjligheten att hålla en helt digital stämma behöver ange det i sina stadgar. En helt digital stämma kan hållas utan stöd i stadgarna om extraordinära omständigheter kräver det, till exempel vid en ny pandemi.

Det kommer inte heller framöver vara tillåtet att använda sig av poströstning i bostadsrättsföreningar.

HSBs normalstadgar för bostadsrättsföreningar kommer i dagsläget inte att uppdateras. Däremot kommer en anpassning av stadgarna att tas fram för att kunna användas av de bostadsrättsföreningar som önskar införa möjligheten till helt digitala stämmor. Det är upp till varje bostadsrättsförening att tänka igenom de för- och nackdelar som en helt digital stämma medför och avgöra vilken mötesform som lämpar sig bäst för den egna bostadsrättsföreningen samt vilka eventuella begränsningar som ska finnas (exempelvis om helt digital stämma endast ska vara möjligt vid extra föreningsstämma, om en minoritet ska kunna begära att en fysisk stämma ska hållas).

Så kallade hybridstämmor kan fortfarande hållas utan stadgeändring. En hybridstämma innebär att stämman hålls från en fysisk plats men ger medlemmar möjlighet att delta på distans.

Behöver din bostadsrättsförening juridisk hjälp?

Vi har lösningen för er! Vi erbjuder skräddarsydd rådgivning för bostadsrättsföreningar, även för föreningar som inte är medlemmar i HSB och övriga fastighetsägare. Läs mer om vårt erbjudande och kontakta oss här. Tillsammans går vi igenom ditt ärende och ger er det stöd ni behöver.

Om ni är medlemmar i HSB, förtroendevalda eller anställda inom HSB kan du även ringa HSBs juridiska rådgivning på 0771 472 472. Via rådgivningen får du kostnadsfri generell juridisk rådgivning inom HSBs verksamhetsområde.

Ämnen

Kontakter

Charlotte Carlsson

Charlotte Carlsson

Förbundsjurist
Eva Berg

Eva Berg

Förenings- och fastighetsjurist

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund

Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden